Työturvallisuus rakennusalalla

Rakennusalalla työturvallisuus on perinteisesti liitetty alan töihin liittyviin riskeihin ja niiden torjuntaan. Työturvallisuus on kuitenkin paljon muutakin: Hyvä johtaminen, työhyvinvointi ja työn terveysvaikutukset pidemmällä aikajänteellä kuuluvat yhtä lailla rakentamisen työturvallisuuteen.

Rakennusalalla on tehty pitkäjänteistä työtä tapaturmien torjunnassa. Sen tuloksena tapaturmat etenkin RT:n jäsenyrityksissä ovat reilusti vähentyneet ja niiden vakavuusaste on laskenut. Perusasiat, kuten henkilökohtaisten suojainten käyttö, ovat rakentamisen työpaikoilla kunnossa. Nyt keskeisiä teemoja työturvallisuuden parantamisessa ovat turvallisuuden johtaminen, osaamisen varmistaminen (hyvä perehdytys ja työhön opastaminen) sekä työstä johtuvien, hyvinvointiin vaikuttavien asioiden, kuten psykososiaalisten tekijöiden, huomiointi. Kyse on hyvän työturvallisuuskulttuurin luomisesta alalle.

Niin tapaturmien torjunnan kuin turvallisuuskulttuurin osalta kehitystyö jatkuu. Siihen ovat sitoutuneet sekä jäsenyritykset sekä Rakennusteollisuus RT yhdessä. Yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva, terveellinen ja turvallinen rakennusala.

Lisää materiaalia turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista

Hyödyllisiä linkkejä

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä