Henkilötunniste ja veronumero

Jokaisella yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen henkilötunniste. Näin määrää työturvallisuuslain 52 a §. 

Tunnisteessa on oltava seuraavat tiedot: työntekijän kuva, nimi, veronumero sekä työnantajan nimi. Mikäli työntekijä on kevytyrittäjä tai toiminimiyrittäjä, kortissa pitää lukea, että kyse on itsenäisestä työnsuorittajasta. Tunnisteen on oltava näkyvillä. Siihen merkitty veronumero on oltava rakennusalan veronumerorekisterissä. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja voi tarkastaa rekisteröinnin verohallinnon veronumeropalvelusta. 

Jokainen merkittävä veronumerorekisteriin 

Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain mukaan jokainen rakennusalalla työskentelevä on merkittävä rakennusalan veronumerorekisteriin. Merkitsemisen voi hoitaa työntekijä itse, työnantaja tai yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja.  

Rakennustyömaiden veronumero tuli pakolliseksi syksyllä 2012. Jokainen rakennusalalla työskentelevä on merkittävä veronumerorekisteriin. Siellä ovat kaikki rakennustyömailla lyhytaikaisestikin työskentelevät henkilöt. He voivat olla myös muita kuin varsinaisia rakennustöitä tekeviä, esimerkiksi siivoojia ja suunnittelijoita, jotka käyvät rakennustyömailla kokouksissa. 

Julkisessa veronumerorekisterissä on rekisteröityneenä Verohallinnon mukaan noin 600 000 henkilöä.  

Mikä on yhteinen työmaa? 

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden yhteistyöryhmässä on laadittu muistio, jossa käsitellään muun muassa sitä, mitkä työmaat ovat yhteisiä työmaita ja kenen yhteisellä työmaalla on pidettävä henkilötunnistetta. 

Myös Valttikortti toimii tunnisteena 

Vastuu Groupin ylläpitämässä osoitteessa www.veronumero.fi voit tutustua mahdollisuuteen hankkia Valttikortti, joka myös toimii sähköisenä tunnisteena kaikilla työmailla. RT suosittelee kaikille jäsenyrityksilleen Valttikortin käyttöön ottamista.  RT:n jäsenet saavat 12,5 % alennuksen Valttikorteista. Alennus huomioidaan automaattisesti tilauksen yhteydessä. 

Aluehallintoviraston tulkinnat yhteisestä rakennustyömaasta ja ajantasaisen luettelon ylläpitämisestä 

Muualla verkossa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä