Jäsenyys ja jäsenpalvelut

Tarvitsetko lakineuvontaa ja käytännön työkaluja esimerkiksi työsuhde- tai sopimusasioihin? Haluatko vaikutuskanavan alan yhteisiin kysymyksiin ja mahdollisuuden verkostoitua? Onko yrityksesi vastuullinen työnantaja, joka on sitoutunut hoitamaan yhteiskunnalliset velvoitteensa ja noudattamaan sovittuja periaatteita? Jos vastasit kyllä, kannattaa hakea jäsenyyttä RT:n toimialayhdistykseen.

Rakennusteollisuus RT ja sen jäsenyhdistykset hoitavat jäsenyritystensä edunvalvontaa elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. Olemme työnantajien neuvotteluosapuolia työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuksissa. Yhdessä olemme myös alan vahva ääni, joka vaikuttaa yritysten sääntely- ja toimintaympäristön kehittymiseen.

Hae jäsenyyttä RT:n toimialayhdistykseen

Jäseneksi voi hakeutua RT:n jäsenyhdistyksen kautta, jonka toimialalla yritys toimii. Kun yritys on hyväksytty toimialayhdistyksen jäseneksi, se liittyy samalla myös Rakennusteollisuus RT:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseneksi.

Jäsenmaksut eri toimialoilla

Jokaisella toimialayhdistyksellä on omat jäsenmaksuperusteensa, jotka on määritetty esimerkiksi suhteessa yrityksen liikevaihtoon, palkkasummaan ja/tai jalostusarvoon. Jäsenmaksuperusteet ja tarkemmat jäsenedut selviävät toimialayhdistyksestä.

RT jäsenyhdistyksineen tarjoaa yrityksille lukuisia jäsenpalveluita arkea helpottamaan.

RT:n ja sen toimialojen asiantuntijat palvelevat jäsenyrityksiä antamalla neuvontaa ja koulutusta muun muassa työehtoihin sekä sopimus- ja urakkaehtoihin liittyvissä kysymyksissä. He tuottavat myös ohjeita ja toimintamalleja yritysten käytettäviksi.

RT:n jäsenet saavat lisäksi jäsenalennuksia Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKOn koulutuksista.

Jäsensivuilta hyötytietoa

Jäsensivuiltamme löydät ohjeita, oppaita, asiakirjamalleja, hyviä käytäntöjä ja paljon muuta. Jäsentunnuksilla saat kaikki aineistot ja työkalut käyttöösi oli kyse sitten työsuhdeasioista, ulkomaisen työvoiman työskentelystä ja harmaan talouden torjunnasta, sopimus- ja lakiasioista, laadun- ja kosteudenhallinnasta, ympäristöasioista tai työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Rakennusteollisuutta koskevaa tietoa

RT tuottaa rakennusteollisuutta koskevia tilastoja, selvityksiä ja muita aineistoja. Julkaisemme suhdannekatsauksen kahdesti vuodessa ja päivitämme säännöllisesti toimialan taloudellisesta kehityksestä kertovia kuvaajia kuviopankissa. Täytämme jäsentemme muuttuvia tiedontarpeita ja tartumme myös ajassa nouseviin uusiin ilmiöihin ja aiheisiin.

Uutiskirjeet jäsenille

RT:n toimialayhdistykset tiedottavat toimialakohtaisista asioista jäsenilleen jäsenkirjeillä ja muiden kanaviensa kautta. Lisäksi RT julkaisee koko jäsenistölle sähköistä jäsenuutiskirjettä, jonka avulla pysyt kärryillä ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja esimerkiksi lainsäädännön muutoksista. Työturvallisuusasioita viestimme eJokka-uutiskirjeellä.

Edunvalvontaa jäsenyritysten puolesta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi ydintehtävistämme. Pidämme tiiviisti yhteyttä poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin, jotta esimerkiksi lainsäädäntöä, rakentamismääräyksiä ja julkista rahoitusta koskevissa päätöksissä otettaisiin huomioon rakennusalan näkemykset ja yritysten toimintaedellytykset. Vaikutamme myös muun muassa toimialamme kehittymiseen ja maineeseen, työvoiman saatavuuteen, yleisiin sopimusehtoihin ja tki-panostuksiin.


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä