6. Noudata yhteisiä periaatteita

Rakennusteollisuuden kuudes eettinen ohje sitouttaa noudattamaan yhteisiä periaatteita. Rakennusalan projektiliiketoiminnassa niillä on tavanomaistakin suurempi merkitys. Toimijat ja yhteistyökumppanit vaihtuvat usein ja voivat olla hyvinkin moninaisia. Yhteiset periaatteet luovat perustan saumattomalle yhteistyölle.

RT:n jäsenyrityksenä toimiminen edellyttää yritykseltä sitoutumista liiton sääntöihin ja yhteisiin periaatteisiin koskivatpa ne sitten eettisiä ohjeita, harmaan talouden torjuntaa tai vaikka työturvallisuutta. Toimialaliittoon kuuluminen on samalla osoitus siitä, ettei yritys mene siitä mistä aita on matalin, vaan pyrkii vastuulliseen toimintaan ja rakentavaan yhteistyöhön. 

Toimialan eettiset periaatteet ja organisaatioiden omat code of conductit herättävät tunnistamaan sekä tilanteita, joissa toimitaan yhteisten periaatteiden ja eettisten ohjeiden mukaisesti, että tilanteita, joissa löytyy vielä tarkennettavaa. Oman tekemisen ja organisaation toiminnan säännöllinen arviointi ja rohkea puuttuminen epäkohtien korjaamiseen on jatkuvan kehittämisen lähtökohta.

Noudata yhteisiä periaatteita
Noudata Rakennusteollisuus RT ry:n sääntöjä ja eettisyyttä edistäviä ohjeita, joita ovat muun muassa eettiset ohjeet rakennustyöpaikoille ja tuotantolaitoksiin sekä kilpailulainsäädännön noudattamisohje (sekä sisäiset urakoinnin ja materiaalitoimittajien periaatteet).

Rakennusteollisuus RT:n jäsenkyselyssä yli 90 prosenttia vastaajista oli täysin eri mieltä tai eri mieltä väittämän kanssa, että olisi huomannut omassa organisaatioissa liikuttavan ajoittain eettisen ja epäeettisen toiminnan rajoilla.

Myös kyselyn avovastauksista löytyy samansuuntaisia kommentteja: “Meidän organisaatiossa ollaan kaikkien kanssa sitä mieltä, että toimitaan olemassa olevien ohjeiden mukaisesti.” 

Toisinaan voi kuitenkin olla helpompi huomata rikka toisen kuin malka omassa silmässä. Avovastauksissa toivottiin muun muassa pääurakoitsijoiden noudattavan tarkemmin sille kuuluvia vastuita ja velvollisuuksia koko hankkeen toteutusketjun osalta. 

”Pääurakoitsijat sälyttävät omat tehtävänsä aliurakoitsijoille. Sakottavat esim. siivouksista ja sakot menevät pääurakoitsijan katteisiin. Kuittaukset myöhässä, laskut myöhässä, vaikka edeltävät omat työt tekemättä”, eräs vastaajista toteaa. 

Poikkeamat yleisistä sopimusehdoista eli YSE:stä esimerkiksi juuri sopimussakkojen, maksuehtojen ja vakuuksien suhteen herättivät tunteita. Vastaavasti myös pääurakoitsijoilta tulee palautetta, etteivät aliurakoitsijat aina ajattele hankkeen parasta, vaan vain omaansa.

Olisikin tärkeä käydä entistä enemmän keskustelua eri osapuolten välillä, jotta ymmärrys myös muiden odotuksista ja tarpeista kasvaisi. Joillain pääurakoitsijoilla on esimerkiksi käytäntönä pitää erillisiä urakoitsijatapaamisia hankkeen alussa, joissa puhutaan yhteistyön sisällöstä ja periaatteista syvemmin. 

Kilpailulainsäädäntöä kunnioitettava kaikessa 

Kilpailulainsäädännön osalta RT on laatinut erillisen ohjeen, josta on lomien jälkeen tulossa myös tuoreutettu versio. Sen tarkoituksena on varmistaa, että keskeiset kilpailulainsäädännön vaatimukset tunnetaan ja niitä noudatetaan kaikessa RT:n ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa. 

Toimialajärjestön tehtävänä on yleisesti edistää tasapuolisten kilpailuedellytysten syntymistä ja olemassaoloa markkinoilla. Siksi on myös varmistettava, ettei sen oman toiminnan piirissä toimita tavalla, joka rikkoo kansallisia tai EU:n kilpailumääräyksiä.

Katso myös 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä