Rakennusmateriaalit

Rakennusmateriaalit-jaosto koostuu useista erityyppisiä rakennustuotteita valmistavista yrityksistä.

Tuotteita ovat

Keraamiset laatat
Kevytbetonituotteet
Kevytsora
Kipsituotteet
Kivenjalostustuotteet
Kiviainekset
Kuitusementtituotteet
Laastit ja tasoitteet
Lämmöneristeet
Maanparannuskalkki
Muuraustuotteet
Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet
Rakennuselementit
Rakennuslevyt
Sandwich-paneelit
Sementti
Telineet
Teollisuusmineraalit
Tulisijat ja piiput
Vesieristeet

 

Yhtenäisimmät tuoteryhmät

Bitumikateryhmä

Bitumikateryhmään kuuluvat bitumikate- ja vesieristevalmistajat. Ryhmän tavoitteena on edistää bitumipohjaisten tuotteiden käyttöä rakentamisessa.

Suomen Tiiliteollisuusliitto

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry on poltettuja tiiliä valmistavien yritysten muodostama yhteistyöelin. Sen tavoitteena on jakaa tietoa tiilestä ja oikeaoppisesta tiilirakentamisesta.

Eristeteollisuus

Eristeteollisuusryhmä koostuu Suomessa lämmöneristetuotteita (mineraalivilla, EPS, XPS, PU ja puukuitu) valmistavista yrityksistä, joiden yhteisen toiminnan tavoitteena on tuoda esiin rakennusten rakenteellisen energiatehokkuuden merkittävyys. Ryhmä pyrkii vaikuttamaan erityisesti alan säädösohjaukseen sekä suunnittelu- ja toteutuskäytäntöihin ja yleiseen mielipiteeseen kestävän rakentamisen näkökulmasta.

Muuratut rakenteet

Muurattujen rakenteiden ryhmään kuuluvat poltettuja tiiliä, kalkkihiekkatiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, kevytbetonia, betoniharkkoja, kuivabetonituotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita Suomessa valmistavat yritykset. Ryhmän tavoitteena on edistää muurattujen rakenteiden käyttöä rakentamisessa.

KIVI ry

KIVI ry (aiemmin Kiviteollisuusliitto ry) on vuonna 1938 perustettu Suomen ainoa luonnonkiviteollisuutta edustavien yritysten järjestö. KIVI ry yhdistää luonnonkivialan kehittämisestä kiinnostuneet aktiiviset ja vastuuntuntoiset yritykset. Varsinaiset jäsenyritykset ovat luonnonkiveä louhivia tai jalostavia yrityksiä. Yhteistoimintajäsenet ovat kiviteollisuudelle koneita, laitteita, tarvikkeita ja erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä kuten tutkimus- ja oppilaitoksia. KIVI ry on yhdistysjäsenenä Rakennustuoteteollisuus RTT ry:ssä.

RM-jaoston jäsenyritykset

Rakennusmateriaalit-jaoston jäsenyritykset valmistavat erilaisia rakennustuotteita.

Yhteyshenkilöt

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä