Pinta

Pintatoimiala koostuu kolmesta erillisestä valtakunnallisesta toimiala- ja työnantajajärjestöstä, jotka ovat Kattoliitto ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry ja Pintaurakoitsijat ry. Pintatoimialan jäsenyritykset koostuvat erikoisurakoitsijoista, jotka toimivat mm. uudis- ja korjauskohteiden maalaus- ja pintakäsittelyalalla, lattianpäällysteiden materiaalinvalmistus-, maahantuonti- tai asentamisalalla tai katto- ja vedeneristysalalla.

Pintatoimialan yhdistykset neuvottelevat kolme erillistä valtakunnallista yleissitovaa työehtosopimusta: maalausalan työehtosopimuksen, vedeneristysalan työehtosopimuksen sekä lattianpäällystysalan työehtosopimuksen. Kukin yhdistys vastaa oman alansa tes-neuvotteluista, työskentelevät alan toimintaedellytysten parantamiseksi, ja tukevat, kouluttavat ja neuvovat jäseniään erilaisissa työoikeudellisissa ja sopimusjuridisissa asioissa. 

Pintatoimialan yhdistyksiin kuuluu noin 350 yritystä.  

Yhdistysten jäsenet ovat kattourakoitsijoita ja kattoteollisuusyrityksiä, pintaurakoitsijoita eli julkisivu- ja maalausurakoitsijoita sekä lattian- ja seinänpäällysteitä valmistavia, maahantuovia ja asentavia yrityksiä. Yhdistysten jäsenyritysten koot vaihtelevat pienistä yhden henkilön tai perheyrityksistä satoja työntekijöitä työllistäviin suuryrityksiin. 

Kaikki Pintatoimialan yhdistysten jäsenyritykset ovat yhdistystensä kautta jäseniä myös Rakennusteollisuus RT:ssä. 

Pintatoimialaan kuuluu myös Teollisuuden Muurausurakoitsijat ry, joka on teknistä muuraustoimintaa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen jäsenyritykset toimittavat tulenkestäviä rakenteita pääasiassa teollisuuden tarpeisiin.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä