Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakentamispalvelujen arvonlisäverotukseen sovelletaan käännettyä menettelyä. Se tarkoittaa, että veron tilittää ostaja, ei myyjä, kuten yleensä. Rakennusurakassa pääurakoitsija tilittää veron rakentamispalveluista koko urakkaketjun osalta.

Mitä käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa?

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että aliurakoitsija tai muu alihankkija veloittaa ostajaa rakentamispalvelusta ilman arvonlisäveroa. Vasta pääurakoitsija tai muu ostaja suorittaa lopullisen veron tilaajalta saamastaan suorituksesta.

Kaikki aliurakoitsijoina toimivat yritykset tai aliurakointiketjussa toimivat yritykset laskuttavat rakentamispalvelunsa pääurakoitsijoilta tai toisilta aliurakoitsijoilta verottomana.

Ostajalla on oikeus vähentää arvonlisävero, jonka hän käännetyn verovelvollisuuden perusteella on suorittanut. Tämä edellyttää, että vähennysoikeuden yleiset edellytykset täyttyvät ja ostaja on täyttänyt AVL 162 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa.

Millä edellytyksillä käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan?

Käännettyä arvonverovelvollisuutta sovelletaan vain silloin, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  1. Palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten.
  2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten muutoin kuin satunnaisesti.
  3. Ostaja voi olla myös ns. välimies. Hän on elinkeinonharjoittaja, joka myy kyseisen palvelun edelleen edellä määritellylle elinkeinonharjoittajalle.

Käännettyä verovelvollisuutta ei voi kiertää siten, että rakentamisen alihankintaketjussa ostajana on satunnaisesti rakentamispalvelua myyvä elinkeinonharjoittaja. Jos esimerkiksi yritys, joka ei harjoita rakennustoimintaa, ostaa asennustyön ja myy sen edelleen rakennusalan yritykselle, molempiin myynteihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Omaan lukuun rakentaminen

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan myös omaan lukuun rakentamisessa, kuten esimerkiksi perustajaurakoinnissa.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan siis myös silloin, kun ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka rakentaa tai rakennuttaa hallinnassaan olevalle maa-alueelle rakennuksen tai pysyvän rakennelman myyntiä varten.

Kiinteistö luovutetaan ennen käyttöönottoa

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan muissakin tilanteissa, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja, joka luovuttaa kiinteistön ennen sen käyttöönottoa rakentamispalvelun suorittamisen jälkeen.

Ei sovelleta pelkkään materiaaleja tai tavaroita sisältävään myyntiin

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta pelkkään materiaalia tai tavaroita sisältävään myyntiin. Sitä sovelletaan kuitenkin myös tähän, jos verovelvollinen myy rakentamispalveluja vain sivutoimisesti.

Jos yritys myy rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti, se on verovelvollinen kaikista rakentamispalveluista, joita se hankkii toimintaansa varten. Sääntö pätee myös silloin, kun ostettua rakentamispalvelua ei myydäkään eteenpäin. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun yritys ostaa rakentamispalveluja omaa toimistokiinteistöään varten.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus on ollut rakennusalalla voimassa vuodesta 2011 lähtien.

Hyödyllisiä linkkejä

Käännetty alv – tulostettava ohje

Lista rakentamispalveluista

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä