Käännetyn alv:n soveltaminen 

Millaisiin palveluihin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan ja millaisiin ei?

Rakentamispalveluun sisältyvät suoritteet

Rakentamispalvelu toteutetaan tavallisesti urakkasopimuksella tai muulla rakentamissopimuksella. Siihen sisältyy usein myös muita ostettuja tai itse toteutettuja palveluja, joita erikseen hankittuina ei pidettäisi rakentamispalveluna. Jos ostaja täyttää säädetyt edellytykset, kokonaispalvelun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Jos palvelut myydään erillään rakentamispalvelusta, niihin ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.

Sopimuksen sisältö määrittää usein sen, onko palvelu rakentamispalvelua, ei lasku.

Työn yhteydessä käytetyn tai asennetun materiaalin/tavaran myynti

Käännetty verovelvollisuus koskee vain rakentamispalvelun myyntiä, ei tavaran tai materiaalin myyntiä. Jos rakentamispalvelun myyntiin sisältyy myös tavaraa tai materiaalia, sitä pidetään yhtenä kokonaisuutena. Se on rakentamispalvelun myyntiä, joka on käännetyn verovelvollisuuden piirissä. Säännöstä ei voi kiertää laskuttamalla erikseen materiaali ja erikseen työ.

Rakentamispalveluksi katsotaan esimerkiksi rakennuselementtien, hissien, ilmastointilaitteiden, ovien ja ikkunoiden sekä keittiökalusteiden myynti asennettuna.

Rakentamispalvelujen myynti ja ulkomainen elinkeinonharjoittaja

Jos ulkomainen elinkeinonharjoitta myy Suomessa rakentamispalveluja suomalaiselle ostajalle (esim. suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle), hänellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole hakeutunut verovelvolliseksi, hänen myymäänsä rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta (AVL 9 § 1 mom.). Jos myynti tapahtuu yksityishenkilölle, myynti on verollista.

Hyödyllisiä linkkejä

Käännetty alv – tulostettava ohje

Lista rakentamispalveluista

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä