Rakennusalan työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Rakennusalan kaikki työehtosopimukset ovat yleissitovia. RT ja sen toimialaliitot ovat työnantajien neuvotteluosapuolia kahdeksassa työntekijäsopimuksessa ja kolmessa toimihenkilösopimuksessa.

Työntekijöiden työehtosopimukset

Tämänhetkisten rakennusalan työehtosopimusten kaksivuotinen sopimuskausi on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Neuvottelutulos koskee kahdeksaa työehtosopimusalaa: rakennusalaa, maa- ja vesirakennusalaa, rakennustuoteteollisuutta, LVI-alaa, asfalttialaa, vedeneristysalaa, maalausalaa ja lattianpäällystysalaa.

Sopimuskaudella palkkoja korotetaan 4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2023 tai päivämäärän jälkeen lähimpänä seuraavan palkanmaksukauden alusta sekä 2 prosentin yleiskorotuksella 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Toimihenkilöiden työehtosopimukset

Rakennusalan sekä rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten sopimuskausi on kaksivuotinen 1.5.2023–30.4.2025.

Sopimuskaudella kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,1 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella.

Jäsenille


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä