Digitalisaatio ja uudet teknologiat

Digitalisaatio antaa työkalut työn tehokkaaseen suunnitteluun, valvontaan ja tiedon analysointiin, sekä luo edellytykset jatkuvaan parantamiseen. Tuemme rakennusalan digitalisaatiota, uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä edistämme alan osaamista.

Kuva: Kreate

Toimitusketjun tuotetiedon hallinta

Standardoidun digitaalisen tuotetiedon hallinnan avulla työmaat tulevat osaksi aitoa digitaalista toimitusketjua, jossa rakentajat, rakennusten ylläpitäjät ja käyttäjät voivat hyödyntää tuotetietoa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Toimitusketjun tuotetiedon hallinta pitää huomioida jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa, jotta tuottavuutta ja laatua voidaan parantaa.

Digitaalinen turvallisuus rakennusalalla

Uusia teknologioita hyödynnytetään yhä monipuolisemmin rakennetussa ympäristössä. Digitalisaatio lisää tehokkuutta ja sujuvoittaa arkea. Toisaalta innovaatioiden myötä tietoturvariskit ovat kasvaneet. Tietoturvallisuus ja kyberuhkien huomioiminen onkin tänä päivänä keskeinen osa rakennetun ympäristön suunnittelua.  

Tekoälyn mahdollisuudet rakennusalalla

Tekoälyn käyttöönotto rakennusalalla vaatii perustaksi massiivisen määrän koneluettavaa, rakenteellista ja harmonisoitua tietoa. Yritysten täytyy vakioida ensin omat prosessit, jolloin voidaan pohtia joidenkin prosessien korvaamista digitaalisilla ratkaisuilla. Kun tieto on harmonisoitu ja tietorakenteet vakioitu, voidaan opettaa tekoälyä. Tekoälyn haltuunottoa varten pitää myös kouluttaa henkilöstöä.

Rakennusteollisuuden digiosaamisen kehittäminen

Digitalisaation ja uusien teknologioiden tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen on yleissivistystä. Meneillään oleva murroksen myötä meillä on mahdollisuus muuttaa toimialaamme ja sen rakenteita kokonaisvaltaisesti kestävämmiksi ja tehokkaammaksi. RT:n vuonna 2021 teettämän osaamistarveselvitykseen vastanneiden jäsenyritysten edustajien mukaan digitalisaatio vaikuttaa eniten rakennusalan kehitykseen ja jopa mullistaa liiketoimintaa.

Ajankohtaisia hankkeita

Digisanasto A:sta Ö:hön

Rakennusalan digisanasto (pdf)

Lisätietoja


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä