Digitalisaatio ja uudet teknologiat

Digitalisaatio on edennyt pitkälle suomalaisessa rakennusteollisuudessa. Digitalisaatio antaa työkaluja työn tehokkaaseen suunnitteluun ja valvontaan, tiedon analysointiin ja näin jatkuvaan parantamiseen.

Kuva: Kreate

Rakennusteollisuus RT on edistämässä alan digitalisaatiota ja uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä osaamistason nostoa. Strategian mukaisesti edistämme alan digitalisoitumista standardoinnin ja tietomallien harmonisoinnin kautta.

Ajankohtaisia hankkeita

Digitaalinen turvallisuus rakennusalalla

Uusia teknologioita hyödynnytetään yhä monipuolisemmin rakennetussa ympäristössä. Digitalisaatio lisää tehokkuutta ja sujuvoittaa arkea. Toisaalta innovaatioiden myötä tietoturvariskit ovat kasvaneet. Tietoturvallisuus ja kyberuhkien huomioiminen onkin tänä päivänä keskeinen osa rakennetun ympäristön suunnittelua.  

Rakennusteollisuuden digiosaamisen kehittäminen

Digitalisaation ja uusien teknologioiden tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen on yleissivistystä. Meneillään oleva murroksen myötä meillä on mahdollisuus muuttaa toimialaamme ja sen rakenteita kokonaisvaltaisesti kestävämmiksi ja tehokkaammaksi. RT:n vuonna 2021 teettämän osaamistarveselvitykseen vastanneiden jäsenyritysten edustajien mukaan digitalisaatio vaikuttaa eniten rakennusalan kehitykseen ja jopa mullistaa liiketoimintaa.

Rakennusteollisuus RT on mukana nostamassa alan osaamista digitalisaation ja uusien teknologioiden osalta. KIRAHub tarjoaa rakennus- ja kiinteistöalan osaajille ilmaisen Tekoäly rakennetussa ympäristössä -kurssin.

Lisätietoja


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä