Tekoäly rakennusalalla

Tekoälystä on hyötyä erityisesti rutiininomaisissa työtehtävissä, jolloin aikaa jää tuottavalle työlle sekä ihmisten johtamiselle. Kiinteistö- ja rakennusalalla mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiseen on koko rakennuksen elinkaaren ajan: suunnitteluvaiheesta rakentamiseen, rakennuksen ylläpitoon sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien tukena sekä rakennuksen elinkaaren tullessa päätökseen hyödyntämällä rakennusosia kiertotaloudessa.

Tekoäly pähkinänkuoressa

Tekoälyn eri muotoja ovat erilaiset kuvan ja videon tunnistamiset, puheenymmärtäminen, generatiivinen tekoäly eli uuden sisällön tuottaminen sekä yritysten liiketoimintaa tukeva datan analysointi ja automatisoitu päätöksenteko.

Tekoälyn hyödyntäminen rakennusprojektin elinkaaren eri vaiheissa

Hankekehitys ja suunnittelu

Tekoälypohjaiset suunnittelujärjestelmät analysoivat eri lähteistä tulevaa dataa ja tuottavat optimaalisia ratkaisuja erilaisten rakennusten sijoittelusta, massoittelusta, elinkaaren kustannuksista, päästöistä ja muista vaikutuksista sekä rakenneratkaisuista. Ne tunnistavat mahdollisia riskejä ja virheitä ennen rakentamisen aloittamista.

Rakentaminen

Tekoälyyn perustuvat sovellukset auttavat työnsuunnittelussa, optimoivat työvoiman ja materiaalien käyttöä. Sovellukset seuraavat reaaliaikaisesti työmaiden toimintaa ja havaitsevat poikkeamia, kuten turvallisuusriskejä tai tehottomuutta. Projektinjohtoa tekoäly voi auttaa rutiinitöissä kuten muistioiden kirjoittamisessa sekä päätöksenteossa analysoimalla suuria määriä dataa ja tarjoamalla ennusteita ja suosituksia. Tämä kattaa muun muassa kustannusten-, laadun-, riskien- ja resurssienhallintaa sekä aikataulutusta.

Rakennuksen ylläpito

Rakennuksen ylläpidossa tekoäly ennustaa laitteiden ja rakenteiden vikojen esiintymistä analysoimalla historiallista dataa ja tunnistamalla poikkeamia normaalista toiminnasta. Se mahdollistaa ennakoivan huollon ja vikojen korjaamisen ennen suurempia ongelmia. Tekoälyä käytetään jo nyt ennakoivan huollon osalta mm. hisseissä ja IV-koneissa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelussa tekoäly näkyy chatboteissa, jotka yhdistävät erilaisia tekoälyn sovelluksia kuten tekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä yritystoiminnan dataa.

Rakennuksen uudelleenkäyttö ja kiertotalous

Tekoälysovellukset voivat auttaa rakennuksen uudelleen käytön, kiertotalouden sekä purkamisen suunnittelussa. Ne voivat optimoida kokonaisuuden kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen ja varmistaa resurssitehokkaan rakentamisen.

Muista nämä kolme asiaa ennen tekoälyn käyttöönottoa

Huomiothan, että nämä kolme asiaa on listallasi, kun alat suunnittelemaan tekoälyn käyttöönottoa yrityksessäsi.

Prosessien vakiointi

Työvaiheet tai tekeminen voidaan automatisoida, vain jos prosessit eli tekeminen on vakioitu yrityksessä tarpeeksi tarkasti. Tämä on edellytys myös siihen, että voidaan alkaa kartoittamaan vakioitua dataa työvaiheesta.

Tiedon harmonisointi ja tietorakenteiden vakiointi

Kun tieto on harmonisoitu ja tietorakenteet vakioitu, on mahdollisuus kerryttää dataa eli opetusmateriaalia tekoälylle. Tietoa pitää myös ylläpitää ja rikastaa säännöllisesti sekä korjata tarvittaessa.

Henkilöstön kouluttaminen

Jotta henkilöstö voi ja uskaltaa hyödyntää tekoälysovelluksien tuottamaa tietoa täysimääräisesti, tarvitaan määrätietoista kouluttamista ja johdon sitoutumista.

Digisanasto A:sta Ö:hön

Rakennusalan digisanasto (pdf)

Muualla verkossa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä