Rakentamisen kehittäminen

Rakennusalan tutkimus- ja kehittämistoiminta on tärkeää niin yksittäisten yritysten kilpailukyvyn kuin koko alan sekä yhteiskunnan kannalta. Kehittämällä toimintaa voimme parantaa alan tuottavuutta, tuotteita, asiakaskokemusta, rakentamisen laatua, rakennusprojektin läpimenoaikoja sekä vähentää rakentamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Digitalisaatio sekä uudet teknologiat antavat meille työkaluja toiminnan uudistamiseen sekä automatisointiin .

Digisanasto A:sta Ö:hön

Rakennusalan digisanasto (pdf)

Muualla verkossa

KIRAHub

KIRAHub on 13 rakennetun ympäristön yhteisön perustama, yleishyödyllisen yhdistyksen muodossa toimiva kiinteistö- ja rakentamisalan innovaatioekosysteemi. KIRAHubin visio on tehdä Suomesta rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation edelläkävijä.

KIRA-kasvuohjelma

Kiinteistö- ja rakentamisalan kasvuohjelman tavoitteena on uudistaa alan osaamista ja toimintamalleja sekä vauhdittaa alan kokeiluja ja kehittämis- ja vientihankkeita, synnyttäen kasvua. KIRA-Kasvuohjelman taustalla on viidentoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisön perustama KIRA-Foorumi.

Building 2030

Building 2030 on Aalto-yliopiston ja yritysten muodostama konsortio, jonka tehtävänä on kehittää Suomen rakennusalan visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Building 2030 -työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen. RT on tiiviisti mukana Building 2030 toiminnassa. 

Talotekniikka 2030

Talotekniikka 2030 on tutkijoiden ja yritysten muodostama konsortio, jonka tehtävänä on luoda Suomen talotekniikka-alalle yhteinen visio ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen keinoin. Talteka ja LVI-TU ovat Talotekniikka 2030 konsortion perustajajäseniä.

Rakennustietomalli Oy

Rakennustietomalli on tietomallintamisen vakiointia edistävä yleishyödyllinen yritys ja vakiointiyhteistyön juridinen toimija. RT on mukana edistämässä tietomallien käyttöä ja niiden myötä rakentamisen tiedonsiirron tehostamista.

Rakennustietosäätiö

Rakennustietosäätiö on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö. Se vastaa yhteisön rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista. RT on mukana monissa eri toimikunnissa ja sitoutunut edistämään Rakennustiedon tuottaman materiaalin ja ohjeistuksen käyttöä.

Rakentamisen Laatu

RALA Ry

Rakentamisen Laatu RALA ry edistää suomalaisen rakentamisen laatua, vastuullisuutta ja yhteistyötä. RT on yksi RALA:n omistajista

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä