Suomalaiset standardit

Suomalaisiksi SFS-standardeiksi on viime aikoina laadittu lähinnä rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja täydentäviä kansallisia soveltamisstandardeja, jotka julkaistaan SFS 7000 -sarjassa.

Muut RTT:n hoidossa olevat SFS-standardit käsittelevät muun muassa

  • katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuutta (SFS 5991)
  • konekäyttöisten ovien ja porttien käyttö- ja työturvallisuutta (SFS 5990)
  • lukkojen ja helojen murronkestävyyden testausta (SFS 5970)
  • lukkojen upotusta (SFS 5208, SFS 5209 ja SFS 5210)
  • rakennusten pinta-aloja (SFS 5139)

RTT huolehtii vastuullaan olevien SFS-standardien ajan tasalla pysymisestä ja tarvittaessa kumoamisesta.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä