Standardointi

Suomessa on hajautettu standardointijärjestelmä, jossa SFS Suomen Standardit ry vastaa standardoinnin yleisestä infrastruktuurista ja toiminnan koordinoinnista. Rakennustuoteteollisuus RTT toimii SFS Suomen Standardien toimialayhteisönä ja vastuullemme kuuluu noin puolet rakennussektorin standardoinneista.

SFS Suomen Standardien eri aloja edustavat toimialayhteisöt vastaavat käytännön standardointiprosesseista, mm. standardien lausunnoista, äänestyksistä ja tarvittaessa kääntämisestä. Tämän lisäksi ne ylläpitävät standardointiryhmiä, jotka vaikuttavat kehitteillä olevien eurooppalaisten (EN) ja maailmanlaajuisten (ISO) standardien sisältöön.

Rakennustuoteteollisuus RTT valmistelee tarvittaessa suomalaisia SFS-standardeja.

Standardien myynti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä