Sopimus ulkomaisen yrityksen kanssa 

Muistilista tilaajalle ja erityisesti pääurakoitsijalle tehtäessä alihankintasopimusta tai työvoiman vuokraussopimusta ulkomaisen sopijakumppanin kanssa.

 1. Vaadi alihankkijaa tai työvoimaa vuokraavaa ulkomaista yritystä toimittamaan seuraavat selvitykset ymmärrettävällä kielellä (tilaajavastuuselvitykset):
  •  selvitys siitä, onko yritys merkitty lähtömaassa ennakkoperintärekisteriä, työnantajarekisteriä sekä arvonlisävelvollisten rekisteriä vastaavaan rekisteriin 
  • yrityksen sijoittautumismaan viranomaisen antama kaupparekisteriote 
  • vastaava selvitys, josta selviää yhtiön nimenkirjoittajat 
  •  asianomaisen maan veroviranomaisen antaman todistus, josta ilmenee, ettei yrityksellä ole verovelkaa  
  •  lähetyn työntekijän todistus (A1-todistus) lähetetyille työntekijöille. Todistus osoittaa, että työntekijöiden sosiaaliturvavakuuttaminen on hoidettu lähtömaassa. Mikäli lähetetyille työntekijöille ei ole osoittaa voimassa olevaa A1-todistusta, yrityksen tulee ottaa työntekijöilleen työeläkevakuutus ja tapaturmavakuutus Suomesta.  
  • mitä suomalaista yleissitovaa työehtosopimusta työntekijöihin sovelletaan 
  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa  
 1. Mikäli yrityksellä on suomalainen y-tunnus, yrityksen tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset myös Suomesta.  
 2. Huomioi, että ulkomaisella yrityksellä voi olla sekä lähetettyjä työntekijöitä että Suomeen palkattuja työntekijöitä. Mikäli yrityksellä on Suomeen palkattuja työntekijöitä, tulee sen kuulua Suomessa työnantajarekisteriin, mikäli se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle työntekijälle. Jos yritys maksaa vakituisesti palkkaa yhdelle työntekijälle ja lisäksi yhdelle tai useammalle työntekijälle, joiden työsuhde on tilapäinen, tulee sen olla myös tällöin työnantajarekisterissä.
 3. Varmista kirjallisesti, että ulkomainen yritys on asettanut edustajan ja tietää edustajan velvoitteet. 
 4. Muistuta ulkomaista yritystä kirjallisesti siitä, että sen tulee tehdä ennakkoilmoitus lähetetyistä työntekijöistä alueelliselle Aluehallintovirastolle. 
 5. Varmista, että yrityksen työntekijöillä on työnteko-oikeus Suomessa ja että se on voimassa koko työskentelyn ajan voimassaolo
 6. Varmista, että yritys esittää tiedot ulkomaalaisen työntekijän työskentelyoikeuden perusteista työmaajohdolle perehdytyksen yhteydessä.
 7. Varmista, että kaikki työntekijät on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin ja että henkilöllä on lain mukainen kuvallinen henkilötunniste.

Katso myös 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä