Vähähiilisyys

Rakennusala on sitoutunut Suomen ilmastotavoitteisiin ja päästöjen vähentämiseen. Kolme neljäsosaa kiinteistö- ja rakentamisalan hiilijalanjäljestä syntyy nykyisen rakennuskannan energiankulutuksesta. Viimeinen päästöneljännes tulee itse rakentamisesta: puolet rakennusmateriaaleista ja toinen puoli muun muassa työmaatoiminnoista ja kuljetuksista.

Hyvinkäälle rakennettavan Keskon logistiikkakeskuksen Onnelan ensimmäinen paalulaattavalu oli hankkeen suurin kertavalu. Paalulaattavaluissa betonin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pienennetään käyttämällä Ruduksen ns. vihreää vähähiilistä betonia. Kuva: Kreate

Tavoitteemme

  1. Kohdistetaan huomio olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuteen, taloteknisiin ratkaisuihin ja lämmitysenergian energiamuotojen vähäpäästöisyyteen.
  2. Valtion tulee uudistaa alan vähähiilisyyssääntelyä johdonmukaisesti ja siten, että vaatimukset ovat toteutettavissa.
  3. Rakentamisen ilmastovaikutukset tulee arvioida koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Esimerkiksi ruostumattoman teräksen käyttö normaalin harjateräksen sijaan pidentää rakennusten elinkaarta ja siten vähentää päästöjä, vaikka rakentamisvaiheen hiilijalanjälki on suurempi.
  4. Rakentamismääräyksillä tulee antaa materiaali- ja teknologianeutraalit tavoitteet rakennusten ja rakennetun ympäristön energiankulutukselle ja hiilidioksidipäästöille. Rakentamisen toimijat löytävät parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot vaatimusten täyttämiseksi.
  5. Kuntien maankäytön ratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakentamisen päästöihin. Maankäytön suunnittelussa voidaan parhaimmillaan yhdistää vähähiiliset energiaratkaisut, vähäpäästöinen ja tehokas liikkuminen sekä vähäpäästöinen rakentaminen.
  6. Julkisten toimijoiden tulee hankinnoissaan painottaa vähähiilisyyttä materiaali- ja teknologianeutraalisti sekä mahdollisimman ennustettavasti.
  7. Otetaan käyttöön vaihtoehtoisten käyttövoimien markkinaa avaavia tuki- ja ohjaustoimia, jotta myös pk-yritykset voivat osallistua vihreään siirtymään.  
  8. Lisätään merkittävästi TKI-panostuksia sekä oikein kohdennettuja energia- ja investointitukia. 

Lue myös

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä