Toimitusketjun tuotetiedon hallinta

Standardoidun digitaalisen tuotetiedon hallinnan avulla työmaat ovat osa aitoa digitaalista toimitusketjua, jossa rakentajat, rakennusten ylläpitäjät ja käyttäjät voivat hyödyntää tuotetietoa läpi rakennuksen elinkaaren. Toimitusketjun tuotetiedonhallinta tulisi olla mukana jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta tuottavuutta ja laatua voidaan parantaa.

Toimitusketjun hallinnan T-mallikuvio
Rakentamisen prosessin T-malli kytkee toimitusketjut osaksi suunnittelu- ja rakentamisprosessia.

RT:n tavoitteena on digitalisoidun tuotetiedon virtaaminen toimitusketjussa, ja tätä varten on perustettu erillinen Toimitusketjun tuotetiedonhallinta -kehitysprojekti vuoden 2023 alussa. Kehitysprojektin tavoitteena on luoda ensimmäisenä maailmassa standardoitu tapa tunnistaa niin sanottujen projektituotteiden (esimerkiksi betonielementti) yksilöllinen tuotetieto sekä toimitusketjun tiedot.

Standardoitu tuotetieto ei rajoitu ainoastaan tuotteen tietoihin, vaan se antaa reaaliaikaisen tilannekuvan toimitusketjusta aina tehtaalta asennuspaikalle ja luo edellytykset luoda valmistuvasta rakennuksesta digitaalinen osaluettelo sisältäen kaikki tuotetiedot. Jos kaikissa rakennusmateriaaleissa sekä rakenneosissa olisi yksilöivä digitaalinen tunniste, oikeat rakennustuotteet saataisiin sopivissa erissä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Reaaliaikaisesta tilannekuvasta selviää tuotteen kelpoisuus, sertifikaatit ja käyttöohjeet.

Esimerkki tuotetiedon digitalisoinnista

Tuotetiedon digitalisointi alkaa tuoteyksilöinnistä. Tuoteyksilöinti on avainasemassa, jotta kansallisia tuotetietokantoja voidaan käyttää ja hyödyntää suunnittelussa, hankinnassa, työmailla sekä käytön aikana. Yksi esimerkki tuotetietokoodeista on GTIN-koodi, jota on käytetty kaupanalalla.

Rakennusalalla GTIN-koodia käyttää kolme kansallista tuotetietokantaa:

Näistä tietokannoista on mahdollista hakea yksilöityä tuotetietoa GTIN-koodilla.

Lue myös

Muualla verkossa

Lisätietoja


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä