Kiertotalous

Valtavia materiaalivirtoja käsittelevä rakennussektori tarjoaa oivia mahdollisuuksia kiertotalouden edistämiseen. Rakennusten elinkaaren lopussa rakennusmateriaalit – etenkin mineraalipohjaiset – ovat jätteiksi päätyessään kevyen prosessoinnin jälkeen valmiit käytettäviksi uudelleen joko sellaisenaan tai osana uusia rakennusmateriaaleja. Rakentamisessa kiertotalous törmäyttää kuitenkin usein tuotehyväksynnän ja jätelainsäädännön. Kierrätysideat saavat vastaansa tukun normeja ja epäselviä viranomaiskäytäntöjä.

Meluesteenä ja maisemarakenteena voidaan käyttää betonimurskeella täytettyjä kivikoreja luonnonkivi-rakenteiden sijaan. Kuva: Rudus

Tavoitteemme

  1. Kiertotalouden esteitä on purettava ja uusiomateriaalien ja -tuotteiden käyttöä on edistettävä varsinkin julkisissa hankkeissa, teknologia- ja materiaalineutraalisti.
  2. Asetetaan Suomeen yhteismitalliset tavoitteet uusiomateriaalien käytön kasvattamiseksi, ja lisätään uusiomateriaalien hyödyntämistä julkisissa rakennushankkeissa.
  3. Lisätään uusiomateriaalien käyttöä helpottamalla materiaalien jätestatuksen poistamista.
  4. Kehitetään kansallisen kiertotalousohjelman toteuttamiseen ratkaisuja yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja resursoidaan ne riittävästi.
  5. Siirretään verotuksen painopistettä luonnonvaraverotuksesta jäteveroihin. Ohjataan verotuksella materiaalien parempaa kiertoa ja jätekuorman pienenemistä.
  6. Kehitetään alueidenkäyttöä ohjaavaa sääntelyä niin, että rakentamisesta yli jäävää kiviainesta voidaan hyödyntää enemmän primäärikäytössä.

Lue lisää

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä