Osaaminen ja innovaatiot

Rakentamisella on keskeinen rooli erilaisiin tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa, kuten kestävän kaupungistumisen ja vihreän siirtymän toteutumisessa. Tätä varten alalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia ja uudenlaista osaamista sekä pitkäjänteistä panostusta tutkimukseen ja innovaatioihin. 

Osaava työvoima

Rakentaminen on hyvin työvoimavaltaista, ja rakennusalalla on ollut jo pitkään pulaa sekä toisen asteen ammattitaitoisesta työvoimasta että korkea-asteen asiantuntijoista. Keskeistä on osaamiskapeikkojen ja kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen sekä korkeakoulutettujen määrän lisääminen. 

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot (TKI)

TKI-panostukset rakennettuun ympäristöön mahdollistavat mittavan kehitysloikan ja suomalaisen rakentamisen kiertotalouden nostamisen alan kansainväliseen kärkeen. Rakennettu ympäristö on huomioitava laajasti TKI-tiekartassa, ja TKI-panostuksia alaan on lisättävä. 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä