Toimintaperiaatteemme

Toimintaperiaatteidemme alta löydät RT:n laatimat eettiset periaatteet, edunvalvonnan periaatteet sekä kilpailulainsäädännön noudattamisohjeet. Ohjeet on tarkoitettu kaikille jäsenyrityksillemme.

Eettiset periaatteet

Rakennusteollisuuden yhteiset eettiset periaatteet on luotu reilun ja rehdin toiminnan ohjenuoraksi. Tarkoituksena on kannustaa kaikkia jäsenyrityksiä ja laajalti alan toimijoita tilaajia myöten sitoutumaan avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen.

Edunvalvonnan periaatteet

Edistämme jäsenyritystemme kannattavuutta ja pitkäjänteistä liiketoimintaa elinkeino- ja työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan keinoilla. Parannamme rakennetun ympäristön toimivuutta ja laatua ottamalla huomioon yhteiskunnan tarpeet ja edistämällä kestävää rakentamista.

Kilpailulainsäädännön noudattamisohje

Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että keskeiset kilpailulainsäädännön vaatimukset tunnetaan ja niitä noudatetaan kaikessa Rakennusteollisuus RT ry:n ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä