Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimus on EPSI Ratingin ja Rakennusteollisuus RT:n yhdessä kehittämä ja EPSI Ratingin toteuttama. Se mittaa kuluttaja-asiakkaiden laatukokemusta kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla.

Sisustettu asunto

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimuksessa ovat mukana suurimmat asuntorakentajat, jotka tuottavat valtaosan Suomessa myytävistä vapaarahoitteisista omistusasunnoista. Seitsemän yritystä on antanut asiakasrekisterinsä tutkimuskäyttöön ja tilannut tarkan yrityskohtaisen tutkimuksen. Vuodesta 2019 alkaen tutkimukseen on lisätty ryhmä Muut, jossa on muita keskisuuria ja pienempiä toimijoita.

Asiakastyytyväisyyden tasoa osoittava indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0–60 tyytymätön.

Tutkimus tehtiin pilottiversiona ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia. Vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta alkaen tutkimus sisältää julkisen vertailulistan yrityksistä, ja jokainen yritys saa tarkan raportin omista tuloksistaan muihin nähden. Vuodesta 2019 lähtien on tutkittu myös yleisväestön mielikuvia asuntorakentajista.

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö yritysten asiakas- ja työtyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. EPSI Rating tuottaa ja julkaisee puolueetonta tutkimus- ja mittaustietoa toimialojen ei-taloudellisista indikaattoreista.

EPSI Raiting tutkimus 2022: Uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyys laski, mutta on yhä hyvällä tasolla

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimuksessa toimialan keskiarvo heikkeni verrattuna edelliseen vuoteen. Ensimmäistä kertaa mukana olivat erilliset laatuindeksit, joiden mukaan asiakkaiden arviot sekä rakentamisen että suunnittelun laadusta olivat hyvin korkeat.

Uudisasunnon ostajien kokemuksia mittaavan EPSI Rating 2022 -tutkimuksen asiakastyytyväisyysindeksi oli 74,6, kun se edellisessä tutkimuksessa oli 76,4. Erittäin tyytyväisten asiakkaiden raja on 75 tai sen yli.

Yritysten välisen vertailun kärkipaikan vei Peab, jolla on ollut ykkössija myös aiemmin neljänä vuonna. Toiseksi ylsi ensimmäistä kertaa rankingiin osallistunut Hartela, ja kahden edellisen vuoden voittaja YIT sijoittui nyt kolmanneksi. Toimialan keskitason ylitti myös vuoden takaisiin tuloksiin nähden eniten petrannut SRV.

Lue lisää mediatiedotteesta >

Lue EPSI Raiting 2022 -tiivistelmä (pdf) >

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä