Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimus on EPSI Ratingin ja Rakennusteollisuus RT:n yhdessä kehittämä ja EPSI Ratingin toteuttama. Se mittaa vuosittain kuluttaja-asiakkaiden laatukokemusta kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla.

Sisustettu asunto

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimuksessa ovat mukana suurimmat asuntorakentajat, jotka tuottavat valtaosan Suomessa myytävistä vapaarahoitteisista omistusasunnoista. Eri vuosina viidestä kahdeksaan yritystä on antanut asiakasrekisterinsä tutkimuskäyttöön ja tilannut tarkan yrityskohtaisen tutkimuksen. Vastaajat ovat satunnaisotannalla valittuja asunnonostajia, jotka ovat vastaanottaneet uuden, valmiin asunnon tutkimusvuonna.

Asiakastyytyväisyyden tasoa osoittava indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0–60 tyytymätön.

Tutkimus tehtiin pilottiversiona ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia. Vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta alkaen tutkimus sisältää julkisen vertailulistan yrityksistä, ja jokainen yritys saa tarkan raportin omista tuloksistaan muihin nähden. Vuodesta 2019 lähtien on tutkittu myös yleisväestön mielikuvia asuntorakentajista.

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö yritysten asiakas- ja työtyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. EPSI Rating tuottaa ja julkaisee puolueetonta tutkimus- ja mittaustietoa toimialojen ei-taloudellisista indikaattoreista.

EPSI Rating -tutkimus 2023: Uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyys on pysytellyt vakaana

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimuksessa toimialan keskiarvo koheni hieman edellisvuodesta. Tutkimus osoittaa uudisasunnon vastaanottaneiden asiakkaiden tyytyväisyyden säilyttäneen korkean tason, vaikka asuntorakentaminen kärsii suhdannekriisistä. Myös pidemmällä aikavälillä muutokset tyytyväisyydessä ovat olleet maltillisia.

Uudisasunnon ostajien kokemuksia mittaavan EPSI Rating 2023 -tutkimuksen asiakastyytyväisyysindeksi oli 75,8, kun se edellisessä tutkimuksessa oli 74,6. Erittäin tyytyväisten asiakkaiden raja on 75 tai sen yli.

Lue lisää mediatiedotteesta

Lue EPSI Rating 2023 -tiivistelmä (pdf)

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä