Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys pysyi korkeana myös koronavuonna

Uuden asunnon ostaneiden kuluttajien asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla vuonna 2020 ja pysytteli kolmatta vuotta peräkkäin toimialojen välisen vertailun kärkisijalla Suomessa. Toimialan tulos on erittäin korkea myös pohjoismaisessa vertailussa.

Monin tavoin poikkeuksellinen COVID-19-vuosi on asiakassuhdetta ja käytännön asiointia muuttaessaan vaikuttanut kielteisesti useimpien toimialojen asiakastyytyväisyyteen. Ainoastaan uudisasuntorakentaminen kykeni sähkön vähittäismyyntialan lisäksi säilyttämään asiakastyytyväisyyden tason ennallaan.

“Aloitteellisuuden merkitys asiakastyytyväisyydelle on noussut selkeästi kaikilla toimialoilla COVID-19-aikana. Karkeasti sanoen, mitä paremmin yritys on pitänyt asiakkaansa ajan tasalla hyödyntäen mahdollisia yhteydenpidon kanavia, sitä paremmin siihen luotetaan ja sitä tyytyväisempiä asiakkaita sillä on. Hyvä ja määrätietoinen tiedonkulku on lisännyt asiakkaiden tyytyväisyyttä”, lisää EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.

Viidettä kertaa tehdyssä uudisasuntorakentamisen tutkimuksessa oli arvioitavana seitsemän suurimpaan lukeutuvan asuntorakentajan lisäksi ryhmä keskikokoisia ja pienempiä rakentajia. Yritysten kärkikolmikkoon kuuluivat tällä kertaa YIT, Skanska ja Pohjola Rakennus. Tutkitut yritykset tuottivat valtaosan viime vuonna Suomessa valmistuneista vapaarahoitteisista kerrostaloasunnoista.

Asunnon ostajien luottamus siihen rakennusliikkeeseen, jolta asunto on ostettu, vahvistui hieman ja oli nyt runsaat 80 indeksipistettä. Yleisväestön keskuudessa luottamus rakennusyhtiöihin toipui jossain määrin edellisvuoden pudotuksesta, mutta jäi reiluun 55 indeksipisteeseen.

”Ero suuren yleisön ja asiakkaiden näkemyksen välillä on todella huomattava. Luottamus näyttäisi olevan selvästi korkeampaa niillä, joilla on omakohtaisia kokemuksia rakennusliikkeistä”, Heidi Laitinen sanoo.

EPSI Ratingin vuosittain tekemä uudisasuntorakentamisen toimialatutkimus tutkii rakennusliikkeiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä eri osa-alueiden vaikutusta asiakaskokemukseen. Tutkimuksessa selvitetään toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle. Tulokset tuotetaan indeksipisteinä asteikolla 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys ylsi jälleen lähes 78:aan indeksipisteeseen kahden edellisvuoden tavoin. Nyt julkaistut tulokset käsittelevät asiakkaita, jotka vastaanottivat uuden asunnon vuoden 2020 aikana. Tulokset perustuvat asunnon ostaneiden kuluttajien puhelinhaastatteluihin.

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö yritysten asiakas- ja työtyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. EPSI Rating tuottaa ja julkaisee puolueetonta tutkimus- ja mittaustietoa toimialojen ei-taloudellisista indikaattoreista. Eri toimialojen:  terveydenhoidon, energian, pankki- ja vakuutusalan, matkailun, kuljetuksen, uudisasuntorakentamisen sekä telealan tutkimustulokset julkistetaan säännöllisesti ja tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Niiden avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat vertailla eri toimijoita. EPSI Rating toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Keski-Euroopassa ja UK:ssa.

Katso myös:
Uudisasuntorakentaminen 2020 -tutkimuksen tulostiivistelmä
Aiempien vuosien tulokset ja taustaa tutkimuksesta

Lisätietoa

  • Heidi Laitinen, maajohtaja EPSI Rating Finland, puh. 050 406 8796, heidi.laitinen@epsi-finland.org
  • Jukka Pekkanen, johtaja, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 527 6966
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 040 587 2642

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä