Uudisasunnon ostaminen

Oman asunnon hankkiminen on useimmille elämän suurin ja tärkein hankinta. Ostajan on hyvä tuntea oikeutensa ja velvollisuutensa uuden asunnon kaupassa.

Olohuone
As. Oy Helsingin Ellen
Kuva: Bonava

Asunto-osakkeen ostajaa suojaa asuntokauppalaki. Asunnon ostajalla on vähintään lain määrittämät oikeudet, eikä oikeuksista voi sopia toisella tavalla. 

Asuntokauppalaissa on määräyksiä muun muassa asuntokaupan tekemisestä ja osakkeenomistajan suojaamisesta talon rakentamisvaiheessa. 

RS-kohteita ja muita kohteita 

Ostajan kannalta uuden asunnon kauppa voidaan jakaa kahteen tyyppiin. Myynnissä on niin sanottuja RS-kohteita, jotka myydään jo rakentamisvaiheen aikana. Niissä ostajien ja taloyhtiön hyväksi on asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät. RS-järjestelmä tulee sanoista ”rahalaitosten suosittelema”. 

Lisäksi myynnissä on kohteita, jotka myydään ja varataan sitovasti vasta sitten, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt käyttöön kaikki yhtiölle tulevat rakennukset. Näissä kohteissa ei ole RS-kohteissa pakollisia turvajärjestelmiä. Myyjän on hankittava myös näihin kohteisiin niin sanottu suorituskyvyttömyysvakuus. 

RS-kohteessa asunnonostajien edut suojattava 

Rakentamisvaiheessa myytävien asuntojen ostajien edut on suojattava asuntokauppalain 2 luvussa säädetyllä tavalla. Tärkeimmät suojamääräykset ovat seuraavat: 

  • Rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti. 
  • Myyjän on asetettava asuntokauppalain edellyttämät turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin tai aluehallintovirastoon. Turva-asiakirjat muodostavat hankkeen toteutuksen raamin. Niitä ovat muun muassa vakuustodistukset, taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja lupapiirustukset, rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset ja urakkasopimus. 
  • Myyjän on asetettava yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi asuntokauppalain edellyttämät vakuudet. 
  • Ostajilla on oikeus valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja. 

Asuntoilmoittelussa suojajärjestelmän piiriin kuuluvasta asuntoyhtiöstä käytetään nimikettä RS-kohde. 

Selvitä rakentajan taustat 

Itse asunnon ja taloyhtiön tietojen lisäksi ostajan on hyvä selvittää myös se, kenen kanssa on kauppaa tekemässä. Voit käyttää apuna seuraavia tietolähteitä:

  • Luotettavat rakentajat -portaali esittelee Talonrakennusteollisuuden jäsenyritykset ja tietoja mm. laaduntuottamiskyvystä.
  • Zeckit tarjoaa maksutta kaikista Suomen yrityksistä valintaan vaikuttavia yritystietoja sekä asiakasarvioita.
  • www.ytj.fi sisältää yritysten perustietoja, onko yritys esimerkiksi ennakkoperintä- ja ALV-rekisterissä ja mistä saakka rekisteröinnit ovat olleet voimassa.
  • Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimus EPSI Rating mittaa kuluttaja-asiakkaiden laatukokemusta kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla.

Lataa uuden asunnon ostajan opas 

Uuden asunnon kauppa –ostajan oppaasta saat hyödyllisiä tietoja uuden asunnon ostamisesta, muun muassa kaupan tekemisestä, lisä- ja muutostöistä, muutto- ja vuositarkastuksesta sekä asunnon virhevastuusta.  

Hyödyllistä tietoa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä