Rakennusalan työmarkkinat

Joka viides suomalaisista työllisistä, kaikkiaan lähes 550 000 henkilöä, työskentelee rakentamisen, rakennustuoteteollisuuden, kiinteistönhoidon tai niihin liittyvien palveluiden parissa.

Rakennusalan työllisyys

Rakennusalan työllisten määrä on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana vaihdellut 170 000 ja 200 000 henkilön välillä. Luvussa ovat mukana talonrakentamisen, infrarakentamisen ja erikoisurakoinnin työntekijät sekä toimihenkilöt ja yrittäjät. Näistä maa- ja vesirakentaminen eli infrarakentaminen työllistää suoraan 45 000-50 000. Lisäksi rakennustuoteteollisuus työllistää noin 80 000 henkilöä Suomessa.

Alalla paljon nuoria, vähän naisia

Rakennusala poikkeaa ikärakenteeltaan monista muista aloista. Alalla on keskimääräistä vähemmän 55-vuotiaita ja sitä vanhempia. Nuoria, alle 25-vuotiaita, alalla on enemmän kuin muilla toimialoilla. Rakennusalalla onkin suuri tarve uusille osaajille.

Rakennusala on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen. Naisten osuus on keskimäärin noin 10 prosenttia. Pikkuhiljaa tilanne on kuitenkin muuttumassa ja naisten osuus kasvaa. Naisia työskentelee kaikissa ammattiryhmissä, muun muassa maalareina, sähköasentajina, arkkitehteina, insinööreinä ja johtotehtävissä.

Rakennusalan työttömyys

Rakennustoiminta on suhdanneherkkää ja kausiluonteista. Työttömyysaste vaihtelee paitsi suhdanteiden myös vuodenaikojen mukaan. Työttömyys on yleensä suurinta talvisin, vuoden alkukuukausien aikana ja vähenee kesäksi ja syksyksi.

Laskusuhdanteissa rakentamisen työttömyys nousee projektiluonteisuuden vuoksi muuta taloutta herkemmin. Rakennusalalla on myös niin sanottua rakenteellista työttömyyttä. Osa työvoimasta ei työllisty hyvinäkään aikoina. Syy voi olla työntekijän ikääntymisessä tai asuinpaikassa tai siinä ettei ammattitaito vastaa työnantajien tarvetta.

Rakennusalalla paljon pieniä yrityksiä

Rakennusala on pienyritysvaltainen. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisessa on noin 55 000 yritystä, eli lähes joka kymmenes suomalainen yritys on rakennustoimialalla.  Päätoimisesti rakentamiseen keskittyvien yritysten määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi, arviolta noin 10 000.

Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on merkittävä. Rakennusalan työvoimakyselyn mukaan talonrakennusalalla heitä on keskimäärin yli viidennes työmaiden kaikista työntekijöistä. Uudellamaalla osuus on suurin, noin kolmannes. Ulkomaisten työntekijöiden osuus rakennustyömailla vakiintui 2010-luvun aikana.

Katso myös

Hyödyllisiä linkkejä


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä