Talotekninen teollisuus ja kauppa

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat taloteknisten laitteiden valmistajat sekä LVI-tukkumyyntiyritykset. Jäseninä on yhteensä yli 50 yritystä.

Talteka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin.

Taltekan toiminnan ydin kiteytyy yhdistyksen sloganiin: ”wellbeing indoors in a sustainable world” – hyvä ja terveellinen sisäympäristö on mahdollista toteuttaa energiatehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. Yhdistys pyrkii toimimaan jäsenyritysten ja alan sidosryhmien keskustelufoorumina sekä lisäämään yleistä tietoisuutta talotekniikasta ja hyvästä sisäympäristöstä.

Talteka omistaa LVI-Numero Oy:n, joka puolestaan hallinnoi LVI-alan tuotetietorekisteriä LVI-INFOa. Tietorekisterissä on jo noin 165 000 aktiivisten tuotteen sekä tekniset että kaupalliset tiedot, joita ylläpitävät tuotteiden valmistajat ja maahantuojat.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä