RTT:n vastuut eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten teknisten komiteoiden osalta

Olemme koonneet tälle sivulle Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulla olevat eurooppalaisen standardointijärjestön CENin tekniset komiteat sekä maailmanlaajuiset ISOn komiteat.

Eurooppalainen standardointi (EN)

Eurooppalainen standardointijärjestö CEN laatii eurooppalaisia EN-standardeja. Sen teknisistä komiteoista (CEN/TC) noin 90 laatii rakennussektorille EN-standardeja.

Komiteoiden työlistalla on CE-merkintään johtavia harmonisoituja tuotestandardeja, ns. normaaleja tuotestandardeja, tuotestandardeja täydentäviä standardeja, luokittelustandardeja, testausstandardeja, työnsuoritusstandardeja ja suunnittelustandardeja (mm. rakenteiden rakenteellisen mitoituksen eurokoodit).

Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulla olevat CENin tekniset komiteat on listattu alla. Lähes kaikille niistä on aktiivinen standardointiryhmä toiminnassa. Mikäli standardointiryhmää ei ole, on komiteaa mahdollista seurata niin sanotun seurantapalvelun kautta.

Maailmanlaajuinen standardointi (ISO)

Kansainvälinen standardointijärjestö ISO laatii maailmanlaajuisia ISO-standardeja. Niillä pyritään helpottamaan kansainvälistä kauppaa ja luomaan yhteisiä globaaleja pelisääntöjä.

Eurooppalaisen standardointijärjestön CENin ja ISOn välisen ns. Wienin sopimuksen mukaisesti monet ISO-standardit julkaistaan joko sellaisenaan tai pienin muutoksin myös eurooppalaisina EN-standardeina.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulla olevat ISOn tekniset komiteat on listattu alla. Osaa ISOn komiteoista RTT seuraa aktiivisesti ollen P-jäsen, jolloin lausunnolla standardiehdotuksia kommentoidaan ja äänestyksiin vastataan. Osassa ISOn komiteoista standardointiin aktiivista vaikuttamista ei ole pidetty tarpeellisena ja niissä ollaan mukana O-jäsenenä, jolloin pelkästään seurataan standardien valmistelua.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä