Telinejaosto

Talonrakennusteollisuus ry:hyn perustettiin vuonna 2012 telinejaosto. Jaoston toiminnan tavoitteena on kehittää telineurakointialaa monipuolisesti Suomessa.

Telinejaoston keskeisimpiä tehtäviä ovat muun muassa

 • toimialan työturvallisuuden ja työmenetelmien parantaminen
 • alan tuottavuuden kehittäminen
 • alalla toimivien ammattitaidon parantaminen
 • lainsäädäntöä seuraaminen ja lainsäädäntöön vaikuttaminen sekä EU:ssa että Suomessa
 • rakennustelineitä ja sääsuojia koskevien EU-standardien valmisteluun osallistuminen
 • lausuntojen ja kannanottojen antaminen toimialaan liittyvissä asioissa

Telinejaostossa ovat edustettuna seuraavat telineasennusalan yritykset:

 • Barona Rakennus Oy
 • Cramo Finland Oy
 • Kas-Telineet Oy
 • Kymsol Oy
 • Ramirent Finland Oy
 • Renta Telineet Oy
 • Suomi Teline Oy
 • Telinekataja Oy
 • Teline & Sääsuojatekniikka TST Oy

Telinejaoston kannattajajäsenet:

 • Talhu Oy
 • Alfix GmbH
 • Layher Oy
 • Peri Suomi Ltd Oy

Telineyritysten merkkivärit

Telineasentajan koulutusmateriaalit

Telineasentajan henkilösertifiointikoulutusta varten laaditut koulutusaineistot ovat RT:n jäsenyritysten käytettävissä. Aineistot soveltuvat myös ammatillisille oppilaitoksille opetuskäyttöön telinetöiden ja sääsuojauksien osalta. Kirjaudu jäsensivuille ladataksesi materiaalit.

UEG:n kautta Eurooppa-tason edunvalvontaa

Eurooppalaiset rakennustelineiden valmistajat ja urakoitsijat perustivat vuonna 2008 koko telinealan edunvalvontaa varten yhteisen etujärjestön UEG:n. Lyhenne tulee nimestä The Union of European Scaffolding Contractors.

UEG:llä on jäseninä telineteollisuuden ja -rakentamisen yhdistyksiä 12:sta Euroopan maasta. Talonrakennusteollisuus ry (General Contractors of Finland) liittyi järjestön jäseneksi vuonna 2013.

Euroopan tasolla UEG:n keskeisimpinä tehtävinä on muun muassa:

 • koordinoida ja tukea yhteistä liiketoimintaa, teknisiä, taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja muita intressejä
 • hankkia, koordinoida ja edistää yhteisiä etuja jäsenille
 • olla mukana vaikuttamassa alan standardointityössä
 • varmistaa pysyvän yhteydenpidon jäsenten välillä.

UEG:n julkaisuja

Siirry UEG:n omille verkkosivuille

Yhteyshenkilöt

Telinejaoston puheenjohtajana toimii Mikko Tammihovi Kymsol Oy:stä.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä