Teräsrakenteet

Teräsrakenneyhdistys ry (TRY) vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT:n teräsrakennejaoston toiminnasta.

Kuva: Peikko Group

Teräsrakenneyhdistys on alan toimijoiden muodostama yhdistys. TRY toimii jäsenyritystensä edunvalvojana, toimintaedellytysten kehittäjänä ja keskustelufoorumina. Se on myös alan aktiivinen asiantuntijaorganisaatio.

Teknistä edunvalvontaa ja neuvontaa

Metallirakenteita koskevat erilaiset standardit laaditaan pääosin eurooppalaisena yhteistyönä eurooppalaisen standardointijärjestön CEN:n eri komiteoissa. Yhdistyksen edustajat osallistuvat merkittävimpien komiteoiden työhön Suomen edustajina.

TRY on Suomen jäsen eurooppalaisessa teräsrakennealan järjestössä ECCS (European Convention for Constructional Steelwork). Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat joidenkin ECCS:n teknisten komiteoiden työskentelyyn.

Yhdistys antaa lausuntoja metallirakentamisen kannalta merkittävistä laki-, asetus-, ohje-, standardi- ja/tai vastaavista ehdotuksista. Se palvelee myös viranomaisia ja jäsenyrityksiä teknisissä kysymyksissä.

Koulutuksen edistämistä

Koulutus on yhdistyksen toiminnan yksi tärkeä painopistealue. TRY pitää yhteyttä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten teräsrakenteiden opetusta antaviin tahoihin.

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on turvata osaavan henkilöstön saanti sekä pätevöittää alan henkilöitä eri tehtäviin. Toinen tärkeä kokonaisuus on erilaisten vaadittavien pätevyyksien saamiseen tähtäävä koulutus.

Yhteistoimintaa ja viestintää

Yhdistyksessä on useita jaostoja. Jaostojen perusajatuksena on koota jaoston toimialaan kuuluvat alan ihmiset yhteen ja suunnitella sekä toteuttaa yhteisiä kehityshankkeita.

TRY kohdistaa sekä teknistä että kaupallista viestintää erityisesti rakennuttajille, viranomaisille, rakennuttajakonsulteille, urakoitsijoille ja suunnittelijoille (arkkitehdit, rakennesuunnittelijat). Teräsrakenne-lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Siirry Teräsrakenneyhdistyksen omille verkkosivuille

Yhteyshenkilöt

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä