Rakennustuoteteollisuus RTT

Rakennustuoteteollisuus RTT ry toimii rakennustuotteita valmistavien yritysten toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen noin 100 jäsenyrityksen joukossa ovat maamme keskeiset rakennustuotteiden valmistajat.

Rakennustuoteteollisuustoimiala jakautuu neljään jaostoon, jotka ovat betoni-, pientaloteollisuus-, rakennusmateriaalit- ja teräsrakennejaosto. RTT parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ajamalla niiden yhteisiä etuja niin elinkeinopolitiikassa, teknisissä kysymyksissä kuin työmarkkina-asioissakin. RTT osallistuu työehtosopimusneuvotteluihin ja toimii jäsenistön yhdyssiteenä.

RTT tarjoaa jäsenilleen neuvontaa ja koulutusta muun muassa alan sääntelyä koskevissa kysymyksissä ja työsuhdeasioissa. RTT:n jaostot hoitavat tuoteryhmäkohtaisen edunvalvonnan, menekinedistämisen, kehitystoiminnan ja standardoinnin. Jaostojen toiminnasta vastaavat yhdistykset.

RTT vastaa koko RT-liittoyhteisön puolesta rakentamismääräyksiin vaikuttamisesta, standardoinnista ja rakentamisen ympäristö- ja energia-asioista sekä projektiluonteisesti kansainvälisten asioiden koordinoinnista. Kaikki RTT:n jäsenyritykset ovat toimialayhdistyksensä kautta jäseniä myös Rakennusteollisuus RT:ssä.

Jäseneksi

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäseneksi voivat hakea rakennustuoteteollisuudessa tai siihen liittyvällä alalla toimivat yritykset. Jäsenyritykset kuuluvat myös johonkin RTT:n neljästä jaostosta.

Tietoa jäsenyydestä
 

Rakennustuoteteollisuuden jaostot ylläpitävät erilaisia tuotesivustoja, jotka on suunnattu alan ammattilaisille, kuluttajille tai molemmille.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä