Kilpailulainsäädännön noudattamisohje

RT:n ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että keskeiset kilpailulainsäädännön vaatimukset tunnetaan ja niitä noudatetaan kaikessa Rakennusteollisuus RT ry:n ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

Toimialajärjestön tehtävänä on yleisesti edistää tasapuolisten kilpailuedellytysten syntymistä ja olemassaoloa markkinoilla. Näin sen on varmistettava, ettei sen oman toiminnan piirissä toimita tavalla, joka rikkoo kansallisia tai EU:n kilpailumääräyksiä.

Kilpailuoikeudellinen lainnoudattamisohjelma onkin osa yrityksen tai toimialajärjestön hyvää hallintotapaa.

Ohje on siksi tarkoitettu Rakennusteollisuuden ja sen jäsenjärjestöjen koko henkilöstölle sekä niille jäsenyrityksiä edustaville henkilöille, jotka osallistuvat Rakennusteollisuuden tai sen jäsenyhdistysten toimintaan luottamushenkilöinä tai muutoin.

Epäselvissä tapauksissa sekä aina tarkastusten yhteydessä oikean toimintalinjan löytäminen edellyttää asian käsittelyä kilpailuoikeuteen erikoistuneen juristin kanssa.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä