1. Kunnioita kaikkia osapuolia

Rakennusteollisuuden eettisiä periaatteita on yhteensä seitsemän. Avaamme kirjoitussarjassa kunkin periaatteen kerrallaan ja havainnollistamme sitä käytännön esimerkkien avulla. Tässä kirjoituksessa keskitymme ensimmäiseen periaatteeseen.

Verkostoyhteistyössä, kuten rakennushankkeissa, vastuullisuuden ja toimintaperiaatteiden osoittaminen on olennaista. Kumppanuutta halutaan rakentaa luotettavien toimijoiden kanssa.

Rakennusteollisuus RT:n edustajisto on vahvistanut jäsenyritysten yhteiset eettiset periaatteet. Niiden tarkoituksena on näyttää suuntaa ja esimerkkiä, kuinka eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tukevaa toimintakulttuuria voidaan aktiivisesti edistää.

Kunnioita kaikkia osapuolia
Eettiset periaatteet ilmentävät tahtotilaa siitä, miten asioiden halutaan olevan – ei siis välttämättä sitä, miten asiat ovat tällä hetkellä. Ne ovat tilannekohtaisia määritelmiä oikeasta ja väärästä, ne kertovat mihin kannustetaan ja mitä ei hyväksytä.

Eri osapuolien huomioiminen ja kunnioittaminen on rakennusalalla vuosien saatossa selkeästi parantanut. Tämä välittyi Rakennusteollisuus RT:n tammikuussa 2018 toteuttamasta jäsenkyselystä, jolla kerättiin jäsenten kokemuksia eettisten periaatteiden merkityksestä ja toteutumisesta käytännössä. 

Petrattavaa vielä riittää etenkin hankkeiden ja sopimussuhteiden tasolla. Kyselyssä runsas puolet vastaajista koki, että projekteissa tilaaja pyrkii usein – tai jopa aina –  sälyttämään urakoitsijalle/toimittajalle ylimääräisiä tehtäviä ja vastuita. Vapaassa palautteessa nousivat esiin muun muassa suhteettomat maksuehdot ja kohtuuttomat aikatauluvaateet. 

Toisaalta pääurakoitsijan edustaja kertoo edelleen törmäävänsä toisinaan aliurakoitsijoihin, jotka ”toimivat kestämättömillä periaatteilla ja toimintatavoilla.” Tämä puolestaan johtaa häiriöihin työmaalla, aikaa vieviin selvityksiin ja muihin toimiin sekä niiden myötä ylimääräisiin kustannuksiin. 

Pelisäännöt herättävät kysymyksiä toimintatavasta. Toimimmeko oikeudenmukaisesti ja reilusti suhteessa eri toimijoihin? Mitkä toimintatavat kaipaavat yhteistä tarkentamista? Hyvätkin pelisäännöt kääntyvät irvikuvaksi, jos emme oikeasti puutu ja muuta toimintatapaamme sääntöjen mukaisesti. 

Läpinäkyvyys ja keskustelu epäluulon paras vastalääke 

Erilaiset kumppanuuspohjaiset toteutusmallit ovat yleistyneet rakentamisessa, jotta eri osapuolten vastakkainasettelusta päästäisiin eroon. RT jäsenyrityksineen onkin osallistunut aktiivisesti toteutusmallien uudistamiseen. Koska allianssi- ja elinkaarimallit eivät sovellu kaikenlaisiin projekteihin, käynnissä on myös PETOKE-hanke perinteisten toimintamuotojen kehittämiseksi siten, että niiden osaksi tuodaan yhteistoiminnallisia toimintatapoja. 

Yhteistä uusille toteutusmalleille on yhteistyöpalavereiden pitäminen ja avoin keskustelu, jotta eri osapuolten näkemyksiä voidaan ottaa ennakoivasti huomioon ja sovitella yhteen.  

Rakenteilla ja pelisäännöillä on oma merkityksensä. Käytännön työssä toimintatapojen muuttaminen tapahtuu johtamisen, käytännössä johdon ja esimiesten näyttämän esimerkin kautta. 

Asiattomasta kielenkäytöstä ei pidä vaieta 

Kyselyn avoimessa palautteessa yksi vastaajista esimerkiksi kertoi huomanneensa, kuinka joku työntekijöistä oli ”ryssitellyt” virolaista, erittäin hyvää työntekijää. Vastaaja oli puuttunut tilanteeseen ja totesi keskustelun auttaneen. Toinen oli puolestaan todennut erään työnjohtajan käyttäneen naispuolisesta asiakkaasta epäasiallista kieltä. Asia oli otettu puheeksi työnjohtajan kehityskeskustelussa. 

Jäsenkyselyssä vastaajat korostivat puuttumisen ja keskustelun merkitystä. Jokaisella meistä on vastuu työpaikan ilmapiirin ja keskustelukulttuurin laadusta. Henkilöstön kannalta oikeudenmukaisuus ja reiluus tarkoittavat kaikkien samanarvoista ja arvostavaa kohtelua. 

Katso myös

Lisätietoja

Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rt.fi

Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä