4. Vastusta harmaata taloutta

Rakennusteollisuuden neljäs eettinen periaate pureutuu harmaaseen talouteen ja pyrkii aikaansaamaan terveet kilpailuolosuhteet kaikille. Alalla tehtyjen toimien vaikutus on jo ollut kouriintuntuva.

Verohallinto on yhdessä Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton ryhtynyt tällä vuosikymmenellä torjumaan harmaata taloutta laajalla rintamalla. Kyse ei ole vain valtiolle kuuluvien verotulojen haaviin saamisesta vaan myös yleisen veromoraalin ja rehellisesti toimivien yritysten kilpailukyvyn parantamisesta.

Kaikista toteutetuista toimenpiteistä huolimatta työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2016 toteuttamassa rakennusalan yrityskyselyssä vielä yli puolet vastaajista piti harmaan talouden aiheuttamaa kilpailuhaittaa vähintään kohtalaisena. 75 prosenttia uskoi hävinneensä tarjouskilpailussa ainakin joskus potentiaaliselle harmaan talouden harjoittajalle.

Tammikuussa 2018 tehdyn, Rakennusteollisuus RT:n eettisiä ohjeita koskevan jäsenkyselyn tuloksista näkyi, että toimet ovat nyttemmin alkaneet purra entistä paremmin. Enää 27 prosenttia vastaajista piti harmaan talouden osuutta vähintään kohtalaisena ja lähes 60 prosenttia koki sen jo melko vähäiseksi.

Vastusta harmaata taloutta
Edistä tervettä kilpailua ja velvoitteensa vastuullisesti hoitavien yritysten toimintaedellytyksiä. Noudata työ-, vero- ja kirjanpitolainsäädäntöä, tilaajavastuulakia ja muita lakeja sekä työehtosopimuksia. Edellytä että kaikki sopimuskumppanisi ja toimijat urakkaketjussa toimivat samoin.

Harmaalla taloudella tarkoitetaan muuten laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja. Harmaa talous on yleisintä työvoimavaltaisilla aloilla, kuten rakennus-, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kuljetusalalla.

Rakennusalan tyypillisiä harmaan talouden esiintymismuotoja ovat kuittikauppa, arvonlisäveropetokset sekä tilaajavastuulain laiminlyönti. Keskeisen haasteen rakennusalalla muodostaa korkea aliurakointiaste ja ketjumainen toiminta. Tämän vuoksi harmaan talouden torjunta on itse oikeutetusti myös yksi alan yhteisistä eettisistä periaatteista.

Omat toimet purevat

RT on jo vuosien ajan aktiivisesti ja aloitteellisesti yhdessä Rakennusliiton kanssa vienyt eteenpäin omaehtoisia toimia ja lainsäädäntömuutoksia harmaan talouden kitkemiseksi alalta. Perustamalla Suomen Tilaajavastuu Oy on myös saatu aikaiseksi tehokkaita työkaluja velvoitteiden hoitamista helpottamaan. Nämä keinot ovat tervehdyttäneet markkinoita selvästi ja kerryttäneet veroja yhteiskunnalle.

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö tutki vuonna 2017 rakentamisen urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuutta koskevan lainsäädännön vaikutuksia.

Selvityksen tuloksien mukaan vuodesta 2011 lähtien toteutetut rakennusalan lainsäädäntömuutokset, kuten käännetty arvonlisäverovelvollisuus, veronumerorekisteri sekä urakka- ja työntekijäilmoittaminen, kasvattivat rakennustoimialan palkkasummaa yhteensä noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2015. Verotuotto kasvoi 100 miljoonaa samana vuonna.   

Seuraavana on vuorossa kansallinen tulorekisteri vuonna 2019. Sen avulla on tarkoitus myös keventää yritysten hallinnollista taakkaa, kun tietojen saatavuus paranee. Mikään pykälä tai työkalu ei kuitenkaan toimi yksinään, vaan ratkaisevaa tässäkin on asenne ja halu niiden täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Katso myös 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä