Harmaan talouden torjunnassa voisi seuraavaksi kokeilla sanktioiden sijaan palkitsemista

Pohjola Rakennus Oy Hämeen tuotantojohtaja Miika Oksanen on tyytyväinen siihen, kuinka lainsäädännön avulla on saatu suitsittua räikeimmät harmaan talouden toimijat kuriin. Oksanen ehdottaa, että seuraavaksi voitaisiin palkita vastuullisesti toimivia yrityksiä verohelpotuksilla.

Miika Oksanen työskentelee Pohjola Rakennus Oy Hämeen tuotantojohtajana. Pohjola Rakennus on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike, joka toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Keski-, Itä- ja Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa. Etenkin Tampereen, Turun ja Jyväskylän alueilla Pohjola Rakennus on alueen suurimpia asuntorakentajia.

Aiemmin SRV:llä ja useissa tuotannon johto- ja esimiestehtävissä työskennellyt Miika Oksanen on nähnyt, kuinka harmaan talouden torjuntatoimet ovat viime vuosina alkaneet purra käytännössä.

1. Minkälaisiin tilanteisiin ja ilmiöihin olet törmännyt urasi varrella? 

Enemmän olen kyllä kuullut esimerkkejä harmaasta taloudesta toimittajilta ja urakoitsijoilta kuin mihin itse olisin urani aikana törmännyt. Yleensä kyse on ollut verojen maksamatta jättämisestä. Kun firma on sitten mennyt nurin, sama yrittäjä on perustanut uuden firman ja toistanut tätä muutaman kerran. Nämä esimerkit ovat kyllä jo kymmenen vuoden takaa. Rakennusalan 2014 voimaan tulleet uudistukset veronumeron ja tilaajatietojen ilmoittamisvelvollisuudesta ovat suitsineet räikeimmät harmaan talouden toimijat kuriin. Ja hyvä niin. 

2. Mikä on kaikkein tärkeintä harmaan talouden torjunnassa? 

Avainasema on tilaajalla. Tilaajan pitää osata kitkeä väärinkäyttäjät pois projekteista. Tilaajan on toimittava vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Urakkaketjuissa henkilöiden sidokset tulee tarkistaa viimeiseen toimijaan ja taustavaikuttajaan saakka. Roistot eivät kanna vastuuta. Sen sijaan jokainen vastuullinen toimija tekee oman osuutensa kokonaisuudessa. Päävastuu on silti tilaajalla. 

3. Mikä saa varoituskellot soimaan, milloin on syytä epäillä yrityksen toimintatavan vastuullisuutta? 

Poikkeuksellisen halpa hinta kertoo, ettei yrittäjällä voi olla puhtaat jauhot pussissa.  Jos firmoja syntyy yhdeksän kuukauden välein, jäävät verot todennäköisesti maksamatta. He pyrkivät edullisimmilla hinnoilla saamaan työkantansa kuntoon ja liiketointansa käyntiin. Yrittäjien sidosten tarkastaminen on syytä tehdä viimeiseen toimijaan saakka. Näissä tilanteissa rehellisesti markkinoille pyrkivät voivat joutua sijaiskärsijöiksi. 

4. Riittävätkö rakennusalan lainsäädäntöön tehdyt uudistukset? 

Uudistukset eivät koskaan tule riittämään ja aina tarvitaan lisää uudistamista. Viranomaiset ovat tehneet 2014 poikkeuksellisen hyvää työtä, mutta tehdyt toimenpiteet ovat perustuneet sanktioihin. Entä jos seuraavaksi käytettäisiin normaalin johtamisen kulttuuria ja kokeiltaisiin, miten kannustus ja palkitseminen toimisivat. Mitäpä jos vastuulliset yritykset saisivatkin verojen muodossa jotain takaisin? 

Vastuullisina toimijoina olemme helpottaneet verottajan toimintaa tarkastamalla vapaaehtoisesti, ilman lainsäätäjän velvoitetta aliurakoitsijaketjut läpikotaisin. Harmaan talouden torjumisen kannalta tämä tarkistaminen on ollut kaiken toiminnan A ja O. 

5. Miten Pohjola Rakennus edistää omalla toiminnallaan tervettä kilpailua?

Tilaajana ja kilpailuttajana toimimme Pohjola Rakennuksessa yli lainsäädännön minimin. Pidämme vastuullisen toimijan mainetta yllä huolehtimalla, etteivät harmaan talouden urakoitsijat ole meidän työmailla. Emme halua antaa heille mitään mahdollisuuksia. 

Reilun parin tuhannen työntekijän välillisenä työllistäjinä olemme sen verran iso toimija, että meillä on resursseja tutkia asioita ja tarkentaa sopimustekniikassa knoppeja, joilla saamme epärehelliset toimijat  pois työmailta. 

Raportoimme Verohallinnolle lakisääteiset epäselvyydet, esimerkiksi tilanteet, joissa jonkun yrittäjän nimi nousee esille liian usein.  Tekeekö hän töitä kahteen firmaan ja jättää toisesta verot maksamatta? Olemme myös Aluehallintovirastoon yhteyksissä ei-lakisääteisissä epäselvissä tilanteissa. 

Suosimme Rakennusteollisuuden jäsenyrityksiä. Pieniä muutaman hengen toimijoita emme voi sorsia liittoon kuulumattomuuden takia. Heille liiton jäsenmaksu on liian kallis. Kaikilta urakoitsijoiltamme vaadimme kuitenkin tilaajavastuu.fi-palveluun kuulumista. 

6. Miten kuvailisit Pohjola Rakennuksen omia eettisiä sääntöjä? 

Meillä on Pohjola Rakennuksessa fiksut säännöt. Ne eivät mene liiallisuuksiin. Säännöt toimivat ohjenuorana ja antavat inhimilliset rajat, mistä tietää mikä on oikein ja mikä väärin.

Säännöt huomioivat oman ajattelun, ne kertovat missä menee raja, missä pitää harkita ja mikä on kiellettyä. 

Jokaista tilannetta ja asiaa ei voida säännöillä ohjata. Kunnioitamme lakia, emmekä tarvitse toista lakia. Epäselvistä tilanteista jutellaan sitten esimiehen kanssa.  Sovitaan ja tarkistetaan yhdessä mikä on se oikea toimintatapa. 

7. Mitä merkitystä on Rakennusteollisuuden eettisillä periaatteilla? Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on Rakennusteollisuus RT:tä kohtaan? 

Eettiset periaatteet ovat hyvä ohjenuora kaikilla aloilla. Niitä pitäisi noudattaa.

Tiedän, että periaatteiden jalkauttamisen haaste on aikamoinen Rakennusteollisuudelle. Nyt pyritään siihen, että suuremmat yritykset näyttävät omalla toiminnallaan hyvää esimerkkiä pienemmille yrityksille.  

Eettisten pelisääntöjen juurruttaminen pienyritysten toimintaan on tärkeää. Tähän pitäisi panostaa enemmän. Isot yritykset pysyvät kyllä aallon harjalla, mutta pienemmät yritykset kaipaavat enemmän tukea ja heille voisi antaa työkaluja enemmän. 

Myös pätkätöihin ja korkeisiin työnantajamaksuihin liittyvät kysymykset ovat pienyrittäjille tärkeitä. Onko Rakennusteollisuudellla mahdollista löytää ammattiliittojen kanssa ratkaisuja näihin kysymyksiin? 

Kaiken kaikkiaan viiden viime vuoden aikana on harmaan talouden torjunnassa selkeästi menty parempaan suuntaan. Veronumeroiden ja tilaajavastuun tarkastamisen vakiokäytäntö on puhdistanut tilannetta kovasti. 

Meneillään oleva nousukausi ja tarvittavien työntekijöiden löytäminen voi lisätä mahdollisuutta harmaan talouden kasvuun. Tilaajan tulee olla tästä tietoinen ja pitää huolta urakkaketjujen vastuullisista toimijoista.


Katso myös
 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä