Pientaloteollisuus

Pientaloteollisuus PTT ry vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT:n pientaloteollisuusjaoston toiminnasta.

Kuva: Merja Haakana

Pientaloteollisuus PTT on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen. PTT on pientalomarkkinoiden aktiivinen asiantuntija. PTT toimii jäsenyritystensä edunvalvojana, toimintaedellytysten kehittäjänä ja keskustelufoorumina.

Jäsenpalvelua ja pientalorakentamisen edistämistä

PTT pyrkii vaikuttamaan rakentamisen lainsäädäntöön ja määräyksiin, jotta omakotitalorakentaminen olisi helpompaa. Tavoitteena on muun muassa edistää kaavoitusta sekä poistaa pientalorakentamisen esteitä.

PTT teettää tutkimuksia ja markkinakatsauksia, kehittää alan ammattiosaamista, tiedottaa alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä järjestää seminaareja ja muita alan tapahtumia.

Talovalmistajien lisäksi PTT:n kumppanijäseninä on yrityksiä, jotka toimittavat pientaloihin esimerkiksi rakennustarvikkeita, talotekniikkaa sekä kalusteita.

Siirry Pientaloteollisuuden omille verkkosivuille

Yhteyshenkilöt

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä