Eettiset periaatteet yrityksille

Rakennusteollisuuden yhteiset eettiset periaatteet on luotu reilun ja rehdin toiminnan ohjenuoraksi. Periaatteet muodostettiin RT:n hallituksen aloitteesta ja ne on hyväksytty liiton syyskokouksessa 2017. Tarkoituksena on kannustaa kaikkia jäsenyrityksiä ja laajalti alan toimijoita tilaajia myöten sitoutumaan avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen.

1. Kunnioita kaikkia osapuolia. 

Toimi oikeudenmukaisesti ja reilusti suhteessa henkilöstöön, asiakkaisiin ja sopimuskumppaneihin, kilpailijoihin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

2. Kierrä vilppi kaukaa.

Älä ota tai tee toimeksiantoa, joka rikkoo lakia tai on ristiriidassa yleisen oikeuskäsityksen kanssa.

3. Toimi ammattimaisesti.

Noudata hyvää rakennuttamis- ja urakointitapaa. Tee työt ammattitaitoisesti noudattaen lainsäädäntöä ja tekemiäsi sopimuksia sekä turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimuksia. Kunnioita kuluttajariitalautakunnan ja oikeuden päätöksiä. Edellytä tätä myös sopimuskumppaneiltasi.

4. Vastusta harmaata taloutta.

Edistä tervettä kilpailua ja velvoitteensa vastuullisesti hoitavien yritysten toimintaedellytyksiä. Noudata työ-, vero- ja kirjanpitolainsäädäntöä, tilaajavastuulakia ja muita lakeja sekä työehtosopimuksia. Edellytä että kaikki sopimuskumppanisi ja toimijat urakkaketjussa toimivat samoin.

5. Älä osallistu korruptioon.

Lahjusten antaminen ja ottaminen on kiellettyä. Älä tarjoa tai ota vastaan lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisina ja tavanomaiseen vieraanvaraisuuteen kuuluvina tai jotka voivat johtaa eturistiriitaan. Suhteessa viranomaisiin tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja ottaa huomioon esimerkiksi valtiovarainministeriön ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista.

6. Noudata yhteisiä periaatteita.

Noudata Rakennusteollisuus RT ry:n sääntöjä ja eettisyyttä edistäviä ohjeita, joita ovat muun muassa eettiset ohjeet rakennustyöpaikoille ja tuotantolaitoksiin sekä kilpailulainsäädännön noudattamisohje (sekä sisäiset urakoinnin ja materiaalitoimittajien periaatteet).

7. Puutu väärinkäytöksiin.

Jos epäilet jonkin toimijan rikkovan eettisiä periaatteita tai lakia, huomauta siitä asianosaisille ja tee tarvittaessa ilmoitus viranomaisille.


Periaatteet on laatinut Rakennusteollisuus RT ry, jonka jäsenet sitoutuvat niiden noudattamiseen. RT:n hallitus suosittelee eettisten periaatteiden käyttöönottoa koko alalla.

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä