RT:n palveluyksiköt

Rakennusteollisuus RT:n liittoyhteisöön kuuluvat toimialojen lisäksi Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Rakennusmedia sekä Rakennuspooli.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, jolla on virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. RATEKOlla on yli 60 vuoden kokemus kouluttajana toimimisesta.

Suomen Rakennusmedia Oy tuottaa yhdessä RATEKOn kanssa rakennusalan verkkokoulutuksia ja räätälöityjä perehdytyksiä. Yritys järjestää myös alan ajankohtaisseminaareja ja tapahtumia.

Rakennuspooli on rakennusalan yritysten ja viranomaisten välinen yhteistoimintaelin normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen rakennustoimintaan liittyvässä varautumisessa.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä