Energiatehokkuus uudisrakentamisessa

Rakennuksen ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta koskevat tärkeimmät päätökset tehdään rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tällöin on arvioitava ratkaisujen vaikutuksia kohteen koko elinkaaren kannalta.

Energiatehokkuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät lyödään lukkoon suunnitteluvaiheessa. Niitä on usein vaikea ja kallista muuttaa myöhemmin. Koska rakennukset voidaan suunnitella kestämään jopa sata vuotta, niiden ympäristövaikutukset ovat hyvin pitkäaikaisia.

Elinkaariajattelussa rakennuksen ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren ajalta. Rakennuksen teknisten ominaisuuksien parantaminen saattaa esimerkiksi kasvattaa päästöjä valmistusvaiheessa, mutta sen ansiosta talon elinkaaren aikainen energiankulutus voi pienentyä huomattavasti.

Osaoptimoinnin sijaan huomio kokonaisuuteen

Vähän energiaa kuluttavan talon rakenne- ja talotekniikka suunnitellaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Yksittäisten rakenneosien ja laitteiden osaoptimoinnin sijaan huomion tulee olla koko rakennuksen ominaisuuksissa. Energiamääräykset ovat jo pitkään tukeneet rakennuksen kokonaisenergiatarkastelua.

Kokonaistaloudellisuus ja elinkaariedullisuus korostuvat hankinnoissa

Tilaajilla ja omistajilla on ratkaiseva rooli energiatehokkaiden ratkaisujen edellytysten luomisessa. Niiden tulee painottaa toiminnallisia vaatimuksia.

On siirryttävä käyttämään hankintatapoja, joissa energiatehokkuus, vähähiilisyys ja kokonaistaloudellisuus nousevat muiden tekijöiden rinnalle. Hankintalaki oikein sovellettuna antaa tähän hyvät mahdollisuudet julkisella sektorilla.

Tiivis yhteistyö tarpeen

Kun tavoitteita asetetaan rakennuksen energiatehokkuudelle, sisäolosuhteille ja elinkaarihallinnalle, tarvitaan tiivistä yhteistyötä rakennushankkeen eri osapuolten kesken.

Rakennusyritysten tuotanto-osaaminen ja kustannustietous kannattaa kytkeä mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta syntyy sekä energia- että kustannustehokkaita ratkaisuja.

Rakennusten suunnitellun mukaisilla käyttötavoilla on suuri merkitys energiatehokkaan rakennuksen toiminnalle. Rakennuksen käyttöönottovaiheessa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän säädöt on tehtävä huolella.

Lähes nollaenergiarakennuksista päästöttömiin rakennuksiin

Uusien rakennusten tulee nykyisten määräysten mukaan olla lähes nollaenergiarakennuksia. Valmisteilla olevan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uudistuksen myötä käyttöön on tulossa uusi päästöttömän rakennuksen (ZEB, zero-emisission building) määritelmä. Tavoitteena on, että kaikki uudet rakennukset ovat tulevaisuudessa päästöttömiä.


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä