Vihreä siirtymä

Rakennetulla ympäristöllä ja rakentamisella on merkittävä rooli siirtymässä kohti ekologisesti kestävää taloutta, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Rakennusala on sitoutunut Suomen ilmastotavoitteisiin. Ala tarjoaa monipuolisesti ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseen, kiertotalouden kehitysloikkaan sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. 

Vähähiilisyys

Rakennettu ympäristö tuottaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 35 prosenttia, josta valtaosa muodostuu rakennusten energiankulutuksesta ja rakentamisen osuus on 6 prosenttiyksikköä. Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan teknisesti toimivaa ja taloudellisesti järkevää hiilipäästöjen sääntelyä, tiiviiseen yhteiskuntarakenteeseen ohjaavaa maankäytön suunnittelua, korjausrakentamisen tuplaamista ja TKI-panostuksia.  

Kiertotalous

Rakennusala on viidenneksi suurin maankäyttöön vaikuttava toimiala Suomessa. Ala käyttää lähes kolmas-osan raaka-aineista ja aiheuttaa puolet metsäkadosta. Rakentamisen kiertotaloudessa on huomattava potentiaali vähentää haitallisia ja lisätä myönteisiä luontovaikutuksia. Tämä edellyttää kiertotalouden esteiden purkamista sekä uusiomateriaalien ja -tuotteiden käytön edistämistä. 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä