Strategia ja arvot

Strategiamme ohjaa rakennusteollisuuden yhteistä toimintaa vuosina 2023-2028. Se tarjoaa syötettä ratkaisujen rakentamiseen, toiminnan suunnitteluun, jäsenpalveluiden kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Strategiamme pääteemat ovat osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus, kasvun edellytykset ja toimivat markkinat sekä vihreän siirtymän mahdollisuudet. Näkemyksemme on, että maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.

Perustehtävänämme on edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa alan kehittämiseksi. Toimintaympäristön murroksessa roolimme korostuu entisestään. Strategiamme ohjaa RT:n yhteistä toimintaa vuosina 2023-2028 ja tarjoaa syötettä ratkaisujen rakentamiseen, toiminnan suunnitteluun, jäsenpalveluiden kehittämiseen ja vaikuttamiseen. 

Strategia 2028 on matka, jonka päässä siintää uudistunut rakennusteollisuus. Visionamme on kestävästi kasvava ja turvallinen Suomi, jossa elinympäristöjen ja rakentamisen merkitys hyvinvoinnin luojina ymmärretään. Tuleva strategiakausi vie tätä tavoitetta kohti.

Strategiamme kiteytyy kolmeen teemaan

  1. osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus
  2. kasvun edellytykset ja toimivat markkinat
  3. vihreän siirtymän mahdollisuudet

Edistämällä näitä teemoja tavoitteellisesti luomme parempaa toimintaympäristöä yrityksille ja elinympäristöä ihmisille. Se on myös tärkein tehtävämme: rakentaa hyvää yhdessä. Me RT:ssä haluamme jättää positiivisen jäljen. Siksi tuomme yhteen alamme toimijat ja näytämme tietä ratkaisuihin, joista tulevat sukupolvet kiittävät.

Missiomme on rakentaa hyvää yhdessä. Haluamme jättää positiivisen jäljen. Siksi tuomme yhteen oman alamme toimijat, tuoreimman tiedon ja rohkean näkemyksen.  Edistämme jäsenyritystemme toimintaedellytyksiä ja näytämme tietä tulevaisuuden ratkaisuihin.

Visiomme on kestävästi kasvava, turvallinen Suomi, jossa ymmärretään laadukkaiden elinympäristöjen ja rakentamisen merkitys hyvinvoinnin luojina.

Sillä, maa jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.
Piirroskuva RT:n strategiasta

Arvomme

Kestävä kasvu
Rakentaminen luo kasvua, joka on hyvinvoinnin edellytys ja mahdollistaa yhteiskunnan uudistamisen kestävämmäksi. Sen tekemiseen me etsimme ja tarjoamme ratkaisuja. Tunnemme vastuumme ja kannamme sen – ihmisistä, yrityksistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Kumppanuus
Kumppanuus on voima, jonka avulla voimme saavuttaa tavoitteet ja ratkaista haasteet. Siihen luotamme niin rakentamisessa kuin vaikuttamisessakin. Avoimesti ja yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken aikaansaamme parempia toimintaedellytyksiä ja tuloksia, joista kaikki voivat kiittää.

Ammattiylpeys
Laatua pitää rakentaa ja rakennettua huolella ylläpitää. Kaiken lähtökohtana on tieto ja ammattitaito. Panostamme osaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Sama pätee vaikuttamiseen. Vastuun kannamme alusta loppuun, sillä ammattiylpeydellä tehtyyn työhön voi aina luottaa.

Aineistot

Aineistot jäsenille (edellyttää kirjautumista jäsentunnuksilla)

Osalla toimialoista on myös toimialakohtaisia omia strategioitaan.

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä