Standardoinnin toimintatapa ja ohjeet RTT:ssä

Rakennustuoteteollisuus RTT:n standardointitoiminnassa noudatetaan SFS:lle ja sen kaikille toimialayhteisöille yhteistä kansallisen standardointiryhmän toimintasääntöä, seurantapalvelun toimintasääntöä sekä suomalaisia SFS-standardeja laadittaessa näiden laadintaa koskevaa toimintasääntöä.

SFS:n toimialayhteisönä RTT hallinnoi standardointiryhmiä, joissa päätetään Suomen kannoista vaikutettaessa eurooppalaiseen CEN-standardointiin ja kansainväliseen ISO-standardointiin. Lisäksi niissä valmistellaan tarvittaessa ryhmän vastuualueelle kuuluvia suomalaisia standardeja.

Standardointiryhmiin osallistuminen ja kannanmuodostus

RTT:n standardointiryhmiin osallistuminen on kaikille osapuolille avointa ja maksutonta. Ryhmissä noudatetaan SFS:n ja sen toimialayhteisöjen yhteisiä toimintasääntöjä.

Päätökset standardointiryhmissä pyritään tekemään konsensusperiaatteen mukaisesti. Standardointiryhmiin pääsee mukaan täyttämällä osallistumislomakkeen. Samalla lomakkeella voi päivittää yhteystiedot sekä irtisanoa jäsenyyksiä. Myös seurantapalvelun voi tilata täyttämällä osallistumislomakkeen.  

RTT:n standardointiryhmien ja seurantapalveluiden sivuille (National Documents) pääset tästä.

Niiden teknisten komiteoiden standardisoinnin osalta, joille RTT:llä ei ole toimivaa standardointiryhmää, kansallisella lausuntokierroksella kannanmuodostus tehdään saatujen lausuntojen perusteella yhdessä lausunnonantajien kanssa. Tarvittaessa järjestetään kannanmuodostus- ja kommenttienkäsittelykokous.

RTT:n vastuulla olevien standardiehdotusten lausunnot

Standardiehdotusten tullessa lausuntokierrokselle kaikilla asiaan liittyvillä tahoilla on mahdollisuus antaa niistä lausunto. Lausunto annetaan antamalla palaute SFS:n lausuntopyyntöportaaliin.

Kirjalliset valitukset

RTT:n standardointitoimintaa koskevien sidosryhmiltä saatujen kirjallisten valitusten käsittely tapahtuu siten, että RTT:lle toimitettuihin kirjallisiin valituksiin vastaa RTT ja toimittaa kopiot valituksesta ja RTT:n vastauksesta SFS:ään. Kirjallisen valituksen voi toimittaa myös suoraan SFS:ään tai sen voi tehdä, jos RTT:n vastaus ei tyydytä. Tarvittaessa valitusta koskevat päätökset tehdään SFS:n standardointilautakunnassa.

Osallistumislomake standardointiryhmiin

Standardointiryhmiin pääsee mukaan täyttämällä osallistumislomakkeen. Voit päivittää lomakkeella yhteystiedot sekä irtisanoa jäsenyyksiä. Voit myös tilata seurantapalvelun samalla lomakkeella.

Täytä lomake tästä
 
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä