Tiedonantovelvollisuus

Verohallinnolle on toimitettava kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot rakennusurakoista, työntekijöistä, työnantajista ja työsuhteista. 

Rakennusurakoita ja työntekijöitä koskevasta kuukausittaisesta tiedonantovelvollisuudesta säädetään verotusmenettelylain muutoksissa. Muutokset tulivat voimaan vuonna 2014.  

Jokaisen rakentamispalveluja tilaavan on ilmoitettava yli 15 000 euron sopimuksien osalta joka kuukausi Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava sähköisesti Verohallinnon ohjeessaan tarkemmin määräämät tiedot. 

Päätoteuttaja ilmoittaa yhteisen rakennustyömaan tiedot 

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan tulee ilmoittaa kuukausittain kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Jokaisen työnantajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan pitää puolestaan ilmoittaa päätoteuttajalle tämän tarvitsemat tiedot. Ilmoitettavat tiedot on määritelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa. 

Tiedot perille määräaikana ja sähköisesti 

Tiedot on annettava Verohallinnolle kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden viidenteen päivään mennessä. Tiedot toimitetaan sähköisesti. 

Mikä on yhteinen työmaa? 

Työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden yhteistyöryhmässä on laadittu muistio Rakennustyö ja yhteinen työmaa, jossa käsitellään sitä, mitä rakentaminen ja yhteinen rakennustyömaa sekä sillä työskentely on. 

Koskee myös yksityishenkilöitä 

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös yksityishenkilöitä, jotka rakennuttavat rakennusta, joka tarvitsee rakennusluvan. Yksityishenkilöiden on ilmoitettava Verohallinnolle maksamansa palkat, käyttämänsä alihankkijat ja niille maksamansa maksut ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Tiedot on toimitettava myös alle 15 000 euron sopimuksista. 

Tietoja ei tarvitse ilmoittaa kuukausittain vaan yhdellä kertaa ennen loppukatselmusta tai käyttöönottotarkastusta. 

Katso myös 

Muualla verkossa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä