Työnteko-oikeuden tarkistaminen

Ulkomaalaislain mukaan pääurakoitsija vastaa siitä, että kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on työskentelyoikeus Suomessa. Vastaava työnteko-oikeuden varmistusvelvollisuus on myös kullakin toimeksiantajalla ja työnantajalla.  

EU- ja ETA-maan kansalaisilla on vapaa työnteko-oikeus Suomessa. Kolmannen maan kansalaisilla ja kansalaisuudettomilla työnteko-oikeus perustuu lähtökohtaisesti Maahanmuuttoviraston myöntämään lupaan, joka oikeuttaa työskentelemään Suomessa. Riippuen oleskelu- ja työskentelyluvasta työnteko-oikeus voidaan myöntää yhdelle tai useammalle toimialalle ja tiettyihin työtehtäviin. Pääurakoitsijan ja työnantajan tuleekin tarkastaa työskentelyoikeuden laajuus ja mahdollinen toimialarajoitus, joka ilmenee lupakortin kääntöpuolelta. Tilastokeskuksen ylläpitämästä ammattiluokituslistasta on mahdollista tarkistaa, mitä töitä henkilö saa tehdä toimialarajoituksen mukaisesti.  

Tietoja työnteko-oikeuden perusteista tulee säilyttää kaksi vuotta työskentelyn päättymisestä.  

Yhteen kuvaan on tiivistetty ne toimenpiteet, mitä yrityksessä tulee huomioida, kun työmaalle tai tehtaaseen työskentelemään tuleva henkilö on ulkomaan kansalainen.  

Katso myös 

Hyödyllisiä linkkejä 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä