Työvoimakysely

Työvoimakysely tarkastelee RT:n jäsenyritysten työvoiman kokonaistilannetta ja muun muassa ulkomaisen työvoiman osuutta talon- ja infrarakentamisessa sekä rakennustuoteteollisuudessa. Tulokset ovat läpileikkaus työmaiden ja tuotantolaitosten työvoimasta tietyllä hetkellä.

Työntekijöitä rakennustyömaalla

Tuoreimman kyselyn mukaan Uudellamaalla 37 prosenttia talonrakennusalalla työskentelevistä oli ulkomaalaisia ja muualla maassa noin joka kymmenes. Koko maassa keskimäärin ulkomaalaisten osuus oli 30 prosenttia.

Infrarakentamisessa ulkomaalaisia oli kyselyssä 7 prosenttia, mutta määrä on todennäköisimmin 10 – 15 prosentin paikkeilla. Rakennustuoteteollisuudessa ulkomaalaisia oli 14 prosenttia ja he tulevat pääosin vuokratyövoiman kautta.

Tuorein työvoimakysely kuvaa työvoimatilannetta 30. marraskuuta 2023. Kysely on toteutettu tähän mennessä talonrakennusteollisuudessa yhdeksän kertaa vuodesta 2007 lähtien. Infrarakentamisessa kysely on tehty neljä kertaa, ja rakennustuoteteollisuudessa ensimmäisen kerran vuonna 2023. Infrarakentamisessa tulokset ovat suuntaa antavia vähäisen vastausmäärän ja loppuvuoden kyselyajankohdan vuoksi.  

Työvoimakyselyä kattavamman kuvan rakennustyömaiden ulkomaisen työvoiman määrästä saa Verohallinnon vastaanottamista ilmoituksista. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan tulee ilmoittaa verottajalle kuukausittain kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Verohallinnon tietojen perusteella ulkomaisen työvoiman osuus työmailla pysytteli 20 prosentin tuntumassa vuonna 2023. Luku edustaa koko maata keskimäärin, ja se sisältää niin talon- ja infrarakentamisen kuin erikoisurakoinnin työntekijät.

Kyselyn aineistot


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä