Pintaurakoitsijat

Pintaurakoitsijat ry on maalaus- ja pintakäsittelyalan toimiala- ja työnantajajärjestö, joka valvoo jäsenyritystensä etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa sekä edistää alan toimintamahdollisuuksia. Pintaurakoitsijat ry koostuu 16 paikallisyhdistyksestä. Kaikki jäsenyritykset ovat paikallisyhdistysten kautta aina jäsenenä myös Rakennusteollisuus RT ry:ssä.

Pintaurakoitsijoiden jäsenet ovat maalaus- ja pintakäsittelyalan yrityksiä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 350 miljoonaa euroa. Suurin osa jäsenyrityksistä tekee erityisesti maalaus-, tasoitus, pintakäsittely- tai rappaustöitä, mutta myös muita rakennusalaan ja erikoisurakointiin liittyviä töitä. Ala on voimakkaan työvoimavaltainen ja noin 230 jäsenyritystä työllistää yli 3000 alan ammattilaista. Suurin osa jäsenyrityksistä on kooltaan pk-yrityksiä, mutta suurimmat yritykset työllistävät yli 400 työntekijää.

Pintaurakoitsijat vastaa itsenäisesti toimialan työehtosopimusneuvotteluista eli neuvottelee työntekijöitä edustavan Rakennusliiton kanssa Maalausalan työehtosopimuksen. Lisäksi se on yhdessä kolmen muun RT:n liiton kanssa osapuolena neuvottelemassa Ammattiliitto PRO:n kanssa Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen.

Pintaurakoitsijat tarjoaa jäsenyrityksilleen kattavan jäsenneuvontapalvelun sekä tiedottaa aktiivisesti erityisesti työsuhde- ja elinkeinoasioista sekä kouluttaa jäsenyrityksiään niin työsuhde-, urakointi- kuin YSE-asioista.

Siirry Pintaurakoitsijoiden omille verkkosivuille

Yhteyshenkilöt

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä