Toimialamme

Rakennusteollisuus RT:n on rakennusalan yritysten yhteinen etujärjestö. Toimialamme edustavat kattavasti rakennusalan yrityksiä. Keskusliiton tehtävät painottuvat koko liittoyhteisön tärkeimpiin yhteisiin asioihin, kuten työmarkkina-asioihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toimialat ovat erikoistuneet omien jäsenyritystensä edunvalvontaan ja jäsenpalveluihin.

Liittoyhteisömme muodostuu Rakennusteollisuus RT:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista kuudesta toimialasta, jotka ovat Talonrakennusteollisuus, INFRA, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä