Tutkimus, kehitys ja innovaatiot (TKI)

Rakennettu ympäristö on huomioitava laajasti TKI-tiekartassa, ja TKI-panostuksia alaan on lisättävä. Tutkimukseen, kehitykseen ja panostaminen on investointi tulevaisuuteen, josta syntyy hyötyjä sekä yritys- että yhteiskuntatasolla: taloudellisen kasvun varmistaminen, kilpailukyvyn kehittäminen, työllisyyden parantuminen, osaamisen lisääntyminen sekä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen.

Tavoitteemme

 1. Vauhditetaan kiinteistö- ja rakennusalan vihreää siirtymää. Jatketaan ja lisäresursoidaan RRF-rahoituksella käynnistettyä innovaatio-ohjelmaa.
 2. Lisätään resursseja rakennusalan kannalta kriittisiin TKI- ja osaamiskokonaisuuksiin, joita ovat
  • kaupunki- ja liikennetaloustiede
  • korjausrakentaminen
  • infrarakentaminen
  • digitalisaatio
 3. Kehitetään Business Finlandin lisäksi muita TKI-rahoituksen mekanismeja, jotta myös kotimarkkinavetoisten alojen kehittämiseen voidaan hyödyntää julkista rahoitusta.
 4. Käynnistetään pitkään valmisteltu vähähiilisen betonin ohjelma, joka sisältää keskipitkän ja pitkän aikavälin investointitarpeet.
 5. Edistetään tilaelementtijärjestelmien standardointia, jolla parannetaan esimerkiksi puurakentamisen kustannustehokkuutta ja lisätään sen skaalautuvuusmahdollisuuksia. 

Tulevaisuudessa suurimmat haasteet liittyvät Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen, joka vaatii merkittäviä investointeja sekä uusiin teknologioihin, materiaaleihin että tuottavuuden kehittämiseen. 

Rakentamisen kiertotalouden ja alan tuottavuusloikan kannalta olennaisimmat sekä kustannustehokkaimmat toimenpiteet ovat rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen sekä rakennustuotteiden valmistuksessa käytettävät uudelleen hyödynnettävät materiaalivirrat. 

TKI-panostuksia lisäämällä meillä on mahdollista nostaa suomalainen rakentamisen kiertotalous ja esimerkiksi vähähiilisten betonien side- ja lisäaineteknologia alan kansainväliseen kärkeen, mikä mahdollistaa myös merkittävän teknologiaviennin. 

Vastuu TKI-investoinneista on sekä yksityisellä että julkisella puolella. Rakennusteollisuus on sitoutunut yhdessä muun teollisuuden kanssa nostamaan Suomen TKI-panostuksen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä parlamentaarisen TKI-työryhmän suosituksen mukaisesti (Parlamentaarisen TKI-ryhmän raportti).

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä