Rakentamispalveluiden satunnainen myynti

Käännettyä alv:tä sovelletaan, jos elinkeinonharjoittaja myy rakentamispalveluja tai vuokraa työvoimaa rakentamista varten muutoin kuin satunnaisesti. Milloin rakentamispalvelujen myynti on satunnaista?

Arvioitaessa, onko ostaja elinkeinonharjoittaja, jonka katsotaan myyvän rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti, seuraavat seikat vaikuttavat:

  • ostajan pääsääntöinen toimiala ja toiminta,
  • rakentamispalvelujen myynnin säännöllisyys,
  • palvelusuoritusten määrä ja laajuus.

Satunnainen rakentaminen tarkoittaa pääasiassa kertaluonteista, tilapäistä, ei toistuvaa tai vähäistä rakentamista, jota ei ole tarkoitettu jatkuvaksi toiminnaksi.

Myyjän toimiala ei ratkaise

Myyjän toimialalla ei ole merkitystä käännetyn verovelvollisuuden soveltamisessa. Ratkaisevaa on sen sijaan palvelun laji ja ostajan edellytysten täyttyminen. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan siis myös silloin, kun muu kuin rakennusalan yritys myy rakentamispalveluja edellytykset täyttävälle ostajalle.

Ei sovelleta myyntiin yksityishenkilölle

Jos rakentamispalvelu myydään yksityishenkilölle, siihen ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.

Hyödyllisiä linkkejä

Käännetty alv – tulostettava ohje

Lista rakentamispalveluista

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä