Asuntomarkkinat Suomessa

Asuminen on muuttunut viime vuosikymmenien aikana radikaalisti Suomessa. Osa maasta on autioitumassa samalla, kun muutamat kasvukeskukset kasvavat nopeasti. Asuntoja tarvitaan siellä, minne ihmiset muuttavat, sillä ne eivät muuta mukana.

Asumisen trendi on muutenkin muuttunut merkittävästi: kaupungistumisen lisäksi keskimääräisen ruokakunnan koko pienenee. Kun edeltävinä vuosikymmeninä ”normiasuja” oli parilapsinen kahden aikuisen perhe, on valtaosa asuntokunnista nykyään yhden tai kahden hengen talouksia. Myös tämä osaltaan muokkaa jatkuvasti asumisen tarpeita ja sen myötä sitä, minkälaisia asuntoja rakennetaan.

Jotta Suomessa pystytään vastaamaan kaupungistumiseen sekä pienten kotitalouksien kasvavaan määrään, Suomeen on rakennettava VTT:n asuntotuotantotarveselvityksen mukaan keskimäärin 35 000 uutta asuntoa vuosittain. Tarve kohdistuu erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille, ja sen täyttäminen on etupäässä vapaarahoitteisen asuntotuotannon varassa.

Valtaosa, noin 70 prosenttia suomalaisista asuu omistusasunnossa. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on kasvanut merkittävästi reilun kymmenen vuoden aikana. Noin kolmannes vuokralla asujista asuu valtion tukemissa ARA-asunnoissa.

Riittävä tarjonta pitää hinnat ja vuokrat kurissa

Riittävä ja muuttuvia tarpeita vastaava asuntotuotanto on paras keino järkevän hintaisen asumisen varmistamiseksi. Vuosikymmenen vaihteen vilkas asuntorakentaminen piti Suomessa asuntohintojen ja vuokrien kehityksen selvästi muita Pohjoismaita maltillisempana.

Asuntotarjonnan niukkuus nostaa vuokria ja asuntojen hintoja. Se heikentää työvoiman liikkuvuutta ja ihmisten mahdollisuuksia rakentaa oman näköistään elämää haluamallaan paikkakunnalla. Siksi on tärkeä huolehtia asuntorakentamisen riittävyydestä myös pidemmällä aikavälillä.

Asumisella on suuri merkitys jokaisen henkilökohtaisessa elämässä. Kodin sijoittuminen palveluiden, liikenneyhteyksien ja esimerkiksi lähiluonnon äärelle on hyvän ja toimivan arjen kannalta tärkeää. Asuntoja kannattaa rakentaa etenkin olemassa olevan infran ja monipuolisten liikenneyhteyksien varaan myös päästö- ja luontovaikutusten vähentämiseksi.

Katso myös

Muualla verkossa

  • Tilastokeskuksen sivuilla tilastotietoa asunnoista ja asuinoloista
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä