”Me pelataan reiluilla pelisäännöllä. Olen aktiivinen, puutun tilanteisiin heti, enkä riitele.”

JT Upkeep Oy:n Jussi Tukiainen kertoo, miten Rakennusteollisuuden eettiset periaatteet ja eri osapuolten kunnioittaminen näkyvät omassa arjessa.

Rakennusteollisuus RT on luonut yhteistyömahdollisuuksia ja rakenteita eri toimijoiden väliselle vuoropuhelulle. Keskusteluyhteyttä on viime vuosina kaivattu muun muassa pääurakoitsijoiden ja pienurakoitsijoiden välille.  Yhteinen keskustelu, jossa asioita tarkastellaan eri toimijoiden kannalta lisää luottamuksen rakentumista ja yhteistyön onnistumista. 

RT:n infratoimiala eli INFRA ry järjesti viime vuonna keskustelutilaisuuden Destian ja pienurakoitsijoiden kanssa.  Yksittäiseksi ajateltu keskustelutilaisuus käynnistikin alkuvuodesta 2018 eri puolelle Suomea jatkuneen keskustelukiertueen.

JT Upkeep Oy tekee seitsemän henkilön voimin kunnossapito- ja rakennustöitä, koneurakointia ja viherrakentamista Kaakkois-Suomessa. Yhtiön omistaja ja toimitusjohtaja Jussi Tukiainen osallistui INFRA ry:n Lappeenrannassa järjestämään keskustelutilaisuuteen ja kertoo seuraavassa kokemuksistaan: 

Onko pelisäännöillä merkitystä ja kunnioitetaanko kaikkia osapuolia oikeasti?  Miltä tilanne näyttää pienurakoitsijan näkökulmasta

Keskustelutilaisuus oli mielestäni erittäin hyvä ja pienurakoitsijan kannalta tärkeä. Minusta tuntui, että tilannetta selkeästi ajateltiin eri osapuolien kannalta. Toivoisinkin useamman pienurakoitsijan osallistuvan tilaisuuksiin ja keskustelevan siellä aktiivisesti. On tärkeää, että tuomme itse esille omat näkemyksemme.  

Tarvitaanko eettisiä pelisääntöjä arjessa? 

Eettisiä periaatteita tarvitaan. Raha ajaa helposti periaatteiden yli. Eettiset periaatteet toimivat, jos maksuperusteiden kriteereistä päästään keskustelemaan tilaajien ja tuottajien kesken jo ennen tarjouskilpailun käynnistymistä. Viranomaisten järjestämät tilaaja-tuottaja-tapaamiset tarjoavat pienurakoitsijalle hyvän mahdollisuuden keskustelulle pien- ja suururakoitsijoiden kesken. 

Pienyrittäjän arjessa maksusäännöillä on merkitystä. Pitkät maksuehdot estävät kannattavan liiketoiminnan tekemisen laskujen kireiden maksuaikataulujen takia. Tarjouskilpailuun kirjatut 30 päivän maksuehdot tarjoavat pienyrittäjälle mahdollisuuden toimia taloudellisesti kannattavasti ja tulla oikeudenmukaisesti ja reilusti kohdelluksi tarjouskilpailussa. 

Miten “Kunnioita kaikkia osapuolia” periaate toteutuu omassa yrityksessä? 

Yrittäjänä keskityn verkostojen rakentamiseen ja suhdetoimintaan. Työntekijät keskittyvät töiden tekemiseen. Molempien osapuolten työtä tarvitaan, jotta voimme yhdessä toimia ja käydä myös ulkomailla tutustumiskäynneillä. 

Omistajana minun ei tarvitse osallistua kaikkiin tapahtumiin. Työntekijät osallistuvat niihin myös mielellään. Tavoitteena on kannattavan liiketoiminnan tekeminen, ei yrityksen tietoinen kasvattaminen eikä rahan tekeminen.  Tehdään sitä, mitä luvataan ja hyvässä hengessä. 

Alihankkijoiden käyttäminen helpottaa myös pienyrittäjän työtä. Osaavia työntekijöitä löytyy niin omasta yrityksestä kuin kumppaneistakin. Ei ole vielä tarvinnut sanoa asiakkaalle, etteikö jokin asia onnistuisi. Hyvä asenne ja yhteistyöhalu on molemminpuolinen asia. 

Itseäni motivoi jatkuva opiskelu ja aktiivisuus. Huolehdin kuitenkin, että aikaa jää myös harrastuksille.  Joustavuus, hyvät yhteistyötaidot ja luottamus takaavat sen, että töitä riittää ja isompien kanssa ei tule ongelmia. 

Me pelataan reiluilla pelisäännöllä. Olen aktiivinen, puutun tilanteisiin heti, enkä riitele. Että on hyvä fiilis, se on myös työssä tärkeintä. 

Katso myös 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä