Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimus

Teknologian tutkimuskeskus VTT uusien asuntojen rakentamistarve vuosina 2020-2040 -tutkimuksessa, on arvioitu muun muassa alueellisten väestöennusteiden perusteella, kuinka paljon uusia asuntoja tulee rakentaa ja minne.

Kerrostaloyhtiö Jyväskylän Lutakossa kuvattuna kesällä.

Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksen mukaan Suomeen tulee rakentaa 35 000 asuntoa vuosittain, eli yhteensä 700 000 asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Mikäli kehitys etenee maltillisemman trendiennusteen mukaan, määrä on noin 30 000 asuntoa vuodessa. 

Asuntotuotantotarpeen kasvu johtuu kaupunkien luonnollisesta väestönkasvusta, maahanmuutosta, yhden aikuisen talouksien yleistymistä ja nuorten itsenäistymisen aikaistumisesta. Perhekoon kutistumisella on ollut kahdenkymmenen viime vuoden aikana suurempi vaikutus asuntotuotantotarpeeseen kuin muuttoliikkeellä.

Tutkimuksessa on tarkasteltu seutukohtaisesti, miten asuntotuotantotarve jakautuu neljälletoista suurimmalle kaupunkiseudulle. Näiden osuus Suomen vuosittaisesta asuntotuotannosta on noussut 80–90 prosenttiin.

Tutkimus on tarkoitettu työkaluksi asuntorakentamisen ennakointiin sekä valtiolle ja kunnille yhdyskuntarakenteen kehittämistä varten.

Kesäkuussa 2020 julkaistun tutkimuksen ovat tilanneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT, Suunnittelu- ja konsultointiryitykset SKOL, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kuntarahoitus ja Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Aiemmin vastaava tutkimus on julkaistu vuosina 2011 ja 2016.

Lue lisää

2016 julkaistun Asuntotuotantotarve 2015–2040 -tutkimuksen aineistot

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä